Poleg vodenja in upravljanja projekta, se bo SAGITTARIUS osredotočal na naslednje izvedbene dele: HERINEXUS: akademske in raziskovalne institucije, partnerji javnega-zasebnega-tretjega sektorja skupno ustvarjajo, delijo in prenašajo specifična znanja po vsej jugovzhodni Evropi, ter s tem gradijo zaupanje in ustvarjalnost. S povezovanjem akterjev različnih prostorskih ravni in področij delovanja, se utira pot inovacijam. HERUDICATOR: visoko prenosljiva platforma znanja, vlaga v človeški kapital in zagotavlja profesionalna znanja v kulturno dediščinskem sektorju po vsej jugovzhovni Evropi. To je prvi poskus institucionalizacije kulturne dediščine kot najmočnejšega orodja za odprtje kulturnih vrednot, neločljivo povezanih z naravnim in umetnim okoljem, za široko paleto različne javnosti. HERICARE: Atraktivna, dobro ohranjena kulturna dediščina, povečuje samospoštovanje in povezanost skupnosti, zlasti v strukturno šibkih območjih. Nova mešanica vključenih praks privablja skupnosti in mlade, ob potrjevanju njihovega statusa kot kulturnih uzvajalcev. HERIBULDER: Inovativno planiranje kulturne dediščine in sistem upravljanja zagotavljata fizično, kognitivno in čustveno dostopnost do premoženja kulturne dediščine. HERITAINMENT: Uporabnost dediščinskih sredstev je cenjena s strani lokalnih podjetij in končni izdelki postanejo povezani z industrijo preko zbliževanja ponudbe in povpraševanja. HERISTAR: Transnacionalni znak kakovosti, s tržno vrednostjo za končne produkte, veča gospodarsko uporabnost kulturnih dobrin v sodelujočih regijah. Projekt uvaja podjetništvo na področju kulturne dediščine kot krajevno usmerjeno sredstvo razvoja, ki ponazarja kako je kulturna dediščina cenjena, zaščitena in uporabna za ekološki, ekonomski ter družbeni dobiček.

Login Form