Projekt SAGITTARIUS predstavlja nov koncept združitve različnih kulturnih vrednot naravne in kulturne dediščine, kot spodbude za razvoj podjetniške inovativnosti. Združitev akademskih in raziskovalnih institucij, javnega-zasebnega sektorja, lokalnih skupnosti in posameznikov, omogoča ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine. Projekt se pripravlja na prenosljivo platformo znanja in izkušnje človeškega kapitala, kar bo koristno za vsa področja jugovzhodne Evrope.

Namen projekta je promocija naravne in kulturne dediščine majhnih, predvsem podeželskih področij. Ta področja so izven znanih in natrpanih turističnih atrakcij. Kljub bogati in dobro ohranjeni kulturni dediščini, ostajajo na obrobju in so neprepoznavna. Številna področja so nerazvita, posebej mladi se selijo, ker ne najdejo zaposlitve. Hkrati pa ne prepoznajo skupnih vrednot in podjetniških priložnosti v lokalni naravni in kulturni dediščini.

Projektno območje ima vrsto skupnih pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo vsi projektni partnerji iz zelo različnih kulturnih okolij. Medtem, ko se glavne večje atrakcije kulturne dediščine soočajo s preobremenjenostjo in razpadanjem, obrobja ostajajo neprepoznavna, kar vodi v upadanje prebivalstva, beg možganov in nerazvitost. 

Globalizirana gospodarstva odrivajo mlade od njihovih korenin in vrednot skupnosti. Tako te trpijo za kulturno diskontinuiteto, kar je še posebej razvidno v odnosu mlajših in zdomcev. 

Login Form