Že v fazi priprave projekta je 120 projektnih partnerjev eksplicitno naznanilo njihov interes za projektne cilje, s tem ko so podpisali t.i. Pismo o nameri za SAGITTARIUS. Tako so zgradili osnovo za Odprto sodelovalno mrežo, ki bo dolgoročni upravičenec skupnih prizadevanj v 8 državah jugovzhodne Evrope. Z namenom, da bi ohranili že pridobljene satelitske partnerje in pritegnili nove, je bil izdelan Priročnik, ki jasno predstavlja cilje projekta, prihodnje dejavnosti, sedanje in prihodnje možnosti za sodelovanje ter koristi, ki nastajajo za lokalna podjetja in njihove zaposlene.

Login Form