• ERDP Vodilni Partner- Grčija

  Aegean University Logo

  University of the Aegean, Grčija

  www.aegean.gr

   

  Univerza Aegean je mednarodno raziskovalno usmerjena univerza. Je navdihujoča, inovativna, socialno naravnana institucija, ki se nahaja v Egejskem arhipelagu, starodavni zibelki znanja. Univerza pooseblja pojem 'univerzitetna mreža' – mreža šol in oddelkov, ki so razpršeni po petih egejskih otokih: Lezbos, Chios, Samos, Rodos in Syros. Akademska in administrativna decentralizacija je povzročila domiselne nove pristope v akademski praksi in je okrepila občutek enotnosti znotraj akademske skupnosti vsakega kampusa. Omrežna struktura je tista, ki spodbuja predčasno in popolno vključevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij v vsakdanjo prakso. Univerza veliko vlaga v inovativne izobraževalne programe in multidisciplinarna polja raziskav, ki ustrezajo potrebam sodobnega sveta. To je privedlo do uvedbe novih dodiplomskih in podiplomskih disciplin, kot so okoljske študije, ICT-ji, multimedija in oblikovanje, humanistika, sredozemske študije, kar dela Univerzo Aegean pionirsko in konkurenčno institucijo na grški in evropski ravni. Ponaša se z izkušenim in dobro usposobljenim akademskim osebjem, z veliko strokovnega znanja iz področja raziskav, popolno opremljenimi laboratoriji, obsežnimi mednarodnimi povezavami, tako v raziskovalnih kot programih izmenjave in z živahno študentsko skupnostjo. Čudoviti egejski otoki zagotavljajo unikatno naravno, kulturno in človeško okolje, v katerem uspeva visoko kvalificirano raziskovalno in izobraževalno okolje.

 • ERDP PP1-Grčija

  EFXEINI Logo

  EFXEINI POLI- Mreža lokalnih oblasti, Grčija

  www.efxini.gr

   

  EFXEINI POLI, Mreža lokalnih oblasti za socialni, kulturni, turistični, okoljski in kmetijski razvoj, je bila ustanovljena leta 1995 in jo sestavlja 30 občin in 7 regij v Grčiji. Na lokalni, regionalni, državni in evropski ravni uresničuje številne programe in projekte, kot vodilni partner ali partner, na področjih: zaposlovanja, socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti, konkurenčnosti in podjetništva, razvoja podeželja, kulture, izobraževanja, športa in mladih, enakosti spolov, trajnostne in varne konkurenčne energije, varstva okolja, varstva potrošnikov, človekovih pravic, lokalnega in regionalnega ter transregionalnega razvoja, turizma, sodelovanja in povezovanja na področju civilne družbe (med drugim: LEADER, LIFE, EQUAL, INTERREG, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, GRUNTVIG)

 • ERDF PP2 - Italija

  Sinello Logo

  Zveza občin Sinello,Italija, Italy

  www.unionesinello.it

   

  Zveza občin Sinello, ustanovljena leta 2003, predstavlja 5 občin, ki se nahajajo v regiji Abruzzo. So na teritoriju z bogato kulturno dediščino, ki sega vse do zgodnje preteklosti. Danes ERDF PP2 deluje kot kulturni katalizator, ki povezuje obale Jadranskega morja z notranjim območjem Sinella. Kot lokalni nosilec odločanja s 5 člani, predstavlja področje z velikim kulturnim potencialom, ki je viden v prvotnih strukturah iz preteklosti. Na srečo je prebivalcem in nosilcem odločanja uspelo ohraniti zgodovinsko in kulturno dediščino, obrt in umetnost, ki so sredstva, katera so močno razvila alternativne oblike turizma na tem območju. V povezavi s cilji projekta, kot so inovacije, podjetništvo, razvoj strokovnega znanja in kulturne vrednote za razvoj, ERDF PP2 sistematično zasleduje povezovalno politiko trajnostnega razvoja in vlado kulturnih vrednot na svojem teritoriju, ustvarjeno v zadnjih letih, ter mreženje občin in drugih sosednjih regij. ERDF PP2 ima izkušnje s področja zbiranja dobrih praks iz kulture, turizma, transporta, modelov za preprečevanje nevarnosti v okolju, varstva okolja in upravljanja skupnosti.

 • ERDF PP3 - Italija

  Gorska skupnost Alto Basent, Italija

  www.altobasento.web.it

  Gorska skupnost Alto Basent, predstavlja 12 skupnosti v regiji Basilicata. Projektne rezultate ji uspeva širiti na regionalni ravni, kar na dolgi rok koristi njihovim članom. V zvezi s cilji projekta, kot so inovacije, podjetništvo, razvoj strokovnega znanja in kulturnih vrednot za razvoj, je ERDF PP3 zainteresiran za pospeševanje in spodbujanje aktivnega sodelovanja med lokalnimi akterji, ter za spodbujanje, da delujejo na celovit način, da bi povečali konkurenčnost in privlačnost območja. S poudarkom na usposabljanju lokalnih kulturnih izvajalcev in razvoju malega podjetništva v okviru kulturne dediščine, ERDF PP3 služi ne le globalnim ciljem SEE TCP in novi Lizbonski strategiji, ampak predvsem dobrobiti lokalnega prebivalstva. Glavni cilj ESRR PP3, z vstopom v SAGITTARIUS, je okrepiti socialno-ekonomsko stanje na svojem območju z vlaganjem v kulturno in naravno dediščino ter podpora turistični ponudbi gospodarskih subjektov. V zadnjem programskem obdobju je ERDF PP3 pridobil več izkušenj na področju dediščine, kulture in turizma ter bo svoje izkušnje delil s partnerstvom. Še posebej koristen prispevek ERDF PP3 k projektu, bo  vzpostavitev Vodilnega partnerskega sodelovalnega omrežja za promocijo projekta.

 • ERDF PP4 - Bolgarija

  BCCI Logo

  Bolgarska gospodarska zbornica za trgovino in industrijo, Bolgarija

  www.bcci.bg

   

  Delujoč na državni ravni, je bila ERDF P4, Bolgarska gospodarska zbornica za trgovino in industrijo, ustanovljena leta 1895 in je vodilno delodajalsko združenje v Bolgariji z več kot 52.000 člani. Zato je izjemno sredstvo za SAGITTARIUS, za povezavo poslovnega okolja s kulturno dediščino podjetništva, ustvarjalnimi panogami in umetnostjo. Z vidika transnacionalnega sodelovanja je ERDF PP4 pomemben steber za SAGITTARIUS: kot samostojna, neprofitna nevladna organizacija bo prispevala k razvoju transnacionalnega gospodarskega sodelovanja med partnerji, v partnerskih območjih, tudi po končanju projekta. Poleg tega bo prispevala k oblikovanju prilagojenih okoljih, za  povezovanje podjetniškega duha s kulturnimi vrednotami za razvoj. Filozofija ERDF PP4 temelji na prostovoljnem članstvu, avtonomiji in samofinanciranju ter išče poti za oblikovanje etičnih in socilno odgovornih odnosov pri poslovanju. ERDF PP4 ponuja široko paleto storitev, ki pokrivajo celotno področje Bolgarije, preko državnih zastopnikov in mreže 28 regionalnih gospodarskih zbornic za trgovino in industrijo. Z vidika mednarodnega sodelovanja je del celovite mednarodne mreže gospodarskih trgovinskih zbornic po vsem svetu in član različnih mednarodnih organizacij, skupnih zbornic in svetov. Za SAGITTARIUS je to posebna dodana vrednost, saj predstavlja pot za to, da bodo produkti, nastali v projektu, takoj povezani z mednarodnimi trgi, kar bo znatno koristilo sodelovalnemu prostoru po zaključku tega projekta. V zvezi s cilji projekta, kot so inovacije, podjetništvo, razvoj strokovnega znanja in kulturnih vrednot za razvoj, bo ERDF PP4 neposredno vključil številne svoje člane, kar bo koristilo kulturni proizvodnji projektnih rezultatov na dolgi rok.

 • ERDF PP5 - Bolgarija

  Devin Logo

  Občina Devin, Bolgarija

  www.devin.bg

   

  ERDF PP5, Devin, je občinski center, ki predstavlja 14 občin s populacijo 15.000 prebivalcev. Nahaja se v osrčju regije, s 684 metri nadmorske višine. Z dobrimi povezavami do velikih mest kot so Smolyan, Plovdiv in Sofia, lahko koristi povezovanju podeželij z mesti. ERDF PP5 se nahaja v večkulturnem prostoru: južne meje sovpadajo z mejami Grčije in si delijo naravni habitat Rodopi. V zadnjem programskem obdobju je ta obmejna regija navdihnila čezmejne, transregionalne in bilateralne projekte v okviru Interrega IIIA, še posebej Grčija-Bolgarija. ERDF PP5 je posebej zainteresiran za rast tržnih segmentov turizma v regiji, ki so v veliki meri odvisni predvsem od obilo vode in veliko vročih izvirov mineralov, ki izvirajo v globinah podzemnega jezera v Devinu. Industrijo in industrijske aktivnosti v občini predstavljajo podjetja za izdelavo strojev, elektroniko, obdelavo lesa, ločeni oddelki lahkih vej industrije, podjetja za hrano in druge industrijske dejavnosti lokalnega pomena. Glavna skrb ERDF PP5 je doseči pravo ravnovesje med gospodarsko rabo in zaščito naravne ter kulturne dediščine, kot predpogoj za trajnostni teritorialni razvoj. V okviru SAGITTARIUS, bo ERDF PP5 aktiviral zavezništvo med javnim-zasebnim-tretjim sektorjem, da bi skupno uporabljali kulturno dediščino regije za razvoj. S pomočjo prenosljivega sistematiziranega znaja bo ERDF PP5 izboljšal zmogljivosti človeškega kapitala. Z vidika podjetniške inovativnsti, ERDF PP5 pričakuje od SAGITTARIUS-a, da bo spodbujal diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti, povezanih s kulturno proizvodnjo in porabo. Z oblikovanjem politike in kot lokalni odločevalec, bo ERDF PP SAGITTARIUS-u v veliko pomoč, s pomembnimi prispevki: z ohranitvijo projektnih političnih inovacij, ki spodbujajo skupnosti, da zaposlujejo ženske in mlade v participativnih praksah in načrtovanju kulturne dediščine.

 • ERDF PP6 - Slovenija

  eZavod Logo

  Zvod za celovite razvojne rešitve, Slovenija

  www.ezavod.si

   

  ERDF PP6, EZAVOD, je zasebni neprofitni zavod z dolgoročno strateško vizijo za podporo in promocijo lokalnega trajnostnega razvoja. Njihove aktivnosti se osredotočajo na trajnostno rabo virov v gospodarstvu, s spodbujanjem energetske učinkovitosti in ohranjanja okolja, ki podpirajo izvajanje politik Evropske unije. EZAVOD osredotoča svoje glavne dejavnosti na gospodarstvo, energijo in okolje, katere prispevajo k ciljem, zastavljenim v novi Lizbonski in Gotenburški agendi: mreženje in povezovanje podpornih organizacij; povezovanje znanosti in gospodarstva; podpora poslovnemu okolju (podpora malim in srednje velikim podjetjem z podjetniškimi inkubatorji ter spodbujanje podjetništva in inovacij, ter priključitev podjetij za povečanje konkurenčnosti). ERDF PP6, ki predstavlja široko paleto ekonomskih in socialnih akterjev v regiji vzhodne Slovenije, je posebna dodana vrednost za partnerstvo: Povezava med interpretacijo kulturne dediščine in podjetništvom, ni dovolj znana v lokalnem območju, kar predstavlja veliko priložnost za lokalne prihodke in trajnostni razvoj  turizma. Poleg tega je Ptuj, Slovenija sogostitelj Evropske prestolnice kulture v letu 2012, kar predstavlja odlično priložnost za visoko medijsko pokritost SAGITTARIUS-a na državni in evropski ravni. ERDF PP6 je prav tako član Slovenske mreže za interpretacijo kulturne dediščine, ki je bila ustanovljena v okviru projekta SMID. To je posebna dodana vrednost za SAGITTARIUS, ki namerava institucionalizirati Interpretacijo kulturne dediščine kot praktično potrjeno metodo za uporabo kulturnih vrednot za razvoj. Sodelovanje v SAGITTARUS-u ima številne prednosti za ERDF PP6, kot so izboljšanje poklicne dejavnosti svojih članov v okviru projektnih aktivnosti; čezmejno povezovanje; spodbujanje trajnostnega razvoja v regiji; izboljšanje lokalnega duha podjetništva in prispevek k dolgoročnim institucionalnim nalogam ERDF PP6.

 • ERDF PP7- Romunija

  INCDT Logo

  Nacionalni inštitut za raziskave in razvoj v turizmu, Romunija

  www.incdt.ro


  ERDF PP7, Nacionalni inštitut za raziskave in razvoj v turizmu, je bil ustanovljen aprila, leta 1971, kot Center za študije in napovedi za promocijo turizma. Je javni zavod nacionalnega pomena, podrejen Ministrstvu za regionalni razvoj in turizem. Po letu 1989 je ERDF PP7 prispeval k procesu rekonstrukcije in privatizacije turizma, znotraj tržnega gospodrstva. ERDF PP7 predstavlja posebno dodano vrednost za SAGITTARIUS, vključno z oceno turističnega potenciala na območju; strategijo in politiko za turizem in ciljnim trženjem. Kompetence, kot so načrtovanje turizma, oblikovanje turističnih proizvodov in ponovni zagon destinacij, bodo ohranili razvoj pilotnega projekta v okviru SAGITTARIUS-a. Z delovanjem na državni ravni bo ERDF PP7 razširil projektne rezultate po vsej državi, z aktiviranjem široke palete akterjev z več ravni. ERDF PP7 ima poseben interes za SAGITTARIUS, saj pričakuje, da bo ustvaril številna delovna mesta, ter zaposlene s povečanimi zmogljivostmi, z usposabljanjem v okviru projekta. ERDF PP7 bo prispeval k institucionalizaciji interpretacije dediščine in bo sodeloval pri reformi EUASP 1, ki je politični okvir za razlago kulturnih vrednot na nacionalni ravni. Iz sodelovanja v projektu DATOURWAY, bo ERDF PP7 izkoristil dosežene rezultate za prenos dobrih praks. Podrejen Ministrstvu za turizem, ERDF PP7 sodeluje s številnimi mrežami, kot so UNWTO, Svetovna turistična organizacija združenih narodov; CEI- Srednjeevropska pobuda; ECT- Evropska turistična komisija; Donava; Turistična komisija Donave; OECD- Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; BSEC- Organizacija za črnomorsko gospodarsko sodelovanje; Svetovalni odbor za turizem; Evropska komisija; Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo. ERDF PP7 bo integriral dinamiko prej omenjenih satelitskih partnerjev v Odprtem sodelovalnem omrežju projekta, za krepitev in dolgoročno preživetje projektnih rezultatov.

 • EDRF PP8- Romunija

  IEN Logo

  Inštitut za nacionalno gospodarstvo, Romunija

  www.ien.ro

   

  ERDF PP8, Inštiut za nacionalno gospodarstvo, je najstarejša javna institucija, za ekonomske raziskave v Romuniji. V letu 1990, je bila ponovno vključena v mrežo romunskih akademij, kot avtonomni subjekt za temeljne in napredne ekonomske raziskave, ter postala sestavni del Nacionalnega inštituta za ekonomske raziskave. Zaposleni v ERDF PP8 so avtorji in soavtorji številnih knjig, študij in objavljnih člankov v Romuniji in tujini. Delujoč na nacionalni ravni , ERDF PP8 razvija številne aktivnosti, od dogodkov, seminarjev, konferenc in raziskav, do svetovalne in tehnične asistence, ki dosegajo veliko število akterjev z večih ravni ter zasebne investitorje. Zato bo tako v smislu izvajanja projekta in razširjanja rezultatov ERDP PP8 deloval kot konektor konkretnih koristi od projekta, s številnimi ključnimi akterji. ERDF PP8 je prav tako pristojen za delovanje nacionalnega Inštituta za razvoj in socialno kohezijo, kateri vodi raziskave povezane s socialnimi vprašanji, ki izhajajo iz razvoja in sprememb v prehodnem obdobju in pripravi Romunije k Evropski uniji, kar je prispevalo k zastavljenim ciljem Evropske kohezijske politike in nove lizbonske strategije. Poleg tega je ERD PP8 član Mreže evropskih opazovalnic (NEO), Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, preko katere redno poročajo in razvijajo področje delovnih razmerij in prestrukturiranje, ki so objavljeni v Evropski opazovalnici industrijskih odnosov (EIRO), Evropski opazovalnici delovnih pogojev (EWCO) in Evropskem spremljanju prestrukturiranja (ERM). ERDF PP8 bo povezal dinamiko prej omenjenih satelitskih partnerjev s Projektnim odprtim sodelovalnim omrežjem, za krepitev dolgoročne sposobnosti preživetja projektnih rezultatov.

 • ERDF PP9- Madžarska

  Károly Róbert College Logo

  Kolegij Károly Róbert, Madžarska

  alia.karolyrobert.hu

   

  ERDF PP9, Kolegij Károly Róbert, nudi fakultete s področja ekonomije in kmetijstva, zraven njiju pa tudi Fakulteto za turizem in teritorialni razvoj, eno izmed redkih na Madžarskem, z diplomo v turizmu. To multidisciplinarno področje strokovnega znanja predstavlja posebno dodano vrednost za SAGITTARIUS, saj bo povezoval upravljanje kulturnih vrednot s turizmom. Na podlagi spoznanj, pridobljenih do zdaj, kot so upravljanje destinacij in letna ponudba in povpraševanje, bo ERDF PP9 vodil podjetniške aktivnosti v pravo smer. Z upoštevanjem projektnih ciljev, kot so inovacije, podjetništvo, razvoj strokovnega znanja in kulturnih vrednot za razvoj, je ERDF PP9 posebej zainteresiran za izvajanje politik na področju izobraževanja in trajnostnega razvoja turizma, na projektnem območju. Projektni cilji se skladajo z UNWTO smernicami za turizem in klimatske spremembe. ERDF PP9 je poplnoma sposoben razširjati rezultate projekta na regionalni ravni, kot tudi izboljšati ponudbo trajnostnega turizma kulturne dediščine v regiji. V okviru SAGITTARIUSA je ERDF PP9 zainteresiran podpreti raziskovalne aktivnosti in implementacijo pilotnega projekta, na področju naravnih nevarnosti turizma, z analizo učinkov ponudbe in povpraševnja na ravni destinacij, ter izpopolniti ustrezne programe izobraževanja in ozaveščanja za vse akterje v turizmu javnega in zasebnega sektorja, kot tudi potrošnike; da bi jih neposredno vključili v odzivne procese. Kot strokovnjak na področju turizma bo ERDF PP9 sodeloval z vodilnim partnerjem za razvoj kakovostnega učnega načrta za projektno usposabljanje, ki povezuje interpretacijo kulturne dediščine in turizem.  

 • IPA PARTNER- Hrvaška

  The University of Zagreb Logo

  Fakulteta za humanistične in družbene vede
  (Univerza v Zagrebu), Hrvaška

  www.ffzg.unizg.hr


  Univerza v Zagrebu (ustanovljena leta 1669) je najstarejša in največja univerza v jugovzhodni Evropi. IPA FLP, Fakulteta za humanistične in družbene vede, je trenutno njen največji in najpomembnejši del, z 22 oddelki s 111 katedrami. Kar se tiče raziskav kulturne dediščine in same kulturne dediščine, je Fakulteta za humanistične in družbene vede edina v jugovzhodni Evropi, ki je ustanovila muzeologijo leta 1984 in danes ponuja programe iz upravljanja kulturne dediščine/trženja/interpretacije/virtualne muzeje itd. IPA PP opravlja znanstveno, umetniško in razvojno raziskovanje, zlasti izvajanje raziskovalnih programov, ki so strateškega pomena za Republiko Hrvaško, umetniške ustvarjalnosti in poklicne dejavnosti, na katerih temelji tudi dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. IPA PP opravlja svoje naloge v skladu s potrebami skupnosti, v kateri deluje. Člani katedre (skupno jih je 6) so izključeni iz redne posebne dodane vrednosti SAGITTARIUS-a, saj sodelujejo kot ključni strokovnjaki v strateških razvojnih politikah, planiranju in načrtovanju kulturno dediščinskega sektorja. IPA FLP je pravna oseba s statusom javnega zavoda, vpisana v register znanstvenih organizacij, ki ima 600 zaposlenih. V okviru SAGITTARIUSA IPA PP nagovarja 3 ključne akterje: javni, zasebni/poslovni in tretji sektor: Center za muzejsko dokumentacijo Hrvaške, Društvo mladih muzeologov in Academica Cravatica, ki promovirajo sporočilo projekta na državni ravni, s pomočjo publikacij, državnega radia in televizije. IPA PP bo spodbujal uvodni model samozaposlitve mladih, vključenih v kulturno dediščinski sektor. IPA PP zelo dobro in redno sodeluje z MDC, različnimi ministrstvi in Trgovinsko zbornico (Sektor za turizem) in bo vključil dinamiko prej omenjenih satelitskih partnerjev v Projektno odprto sodelovalno mrežo, ter s tem krepil dolgoročno sposobnost preživetja projektnih rezultatov.

 • 10% PARTNER - Moldavija

  The District Council of Soroca Logo

  Okrožni svet v Soroci, Moldavija

  www.soroca.org.md

   

  Okrožni svet v Soroci, je oblikovalec in izvajalec lokalne politike, v celoti predan načrtovanju socialnih zmogljivosti in izobraževanju. V 10% obsega SV Republiko Moldavijo, na 3.000 hektarjih, s populacijo 101.4.000 in je oddaljen 176 km od glavnega mesta Kišinjevu. Vsi pododdelki od 10% PP delajo v skladu s predpisi, ki jih odobri svet in Republika Moldavija, na podlagi zakonov o lokalni upravi. Posebna dodana vrednost za SAGITTARIUS je politična usmerjenost 10 PP-ja Generalnega sekreteriata za kulturo in turizem, ki izvaja vladno in okrožno politiko na področju kulture in turizma, skozi razvoj državnih in regionalnih programov, zaščito kulture, umetnosti in promocije visoko kvalificiranih specialistov. S tem zagotavljajo ohranitev in obnavljanje, ter zagotavljajo razvoj in učinkovito delovanje kulturnih in umetnostnih institucij ter izpolnjujejo duhovne interese prebivalstva. V tem okviru bo SAGITTARIUS koristil 10% PP, skozi izmenjavo dobrih praks kulturno dediščinskega sektorja in širitvijo uslužbencev z večjim znanjem, preko programov usposabljanja. Posebnega pomena za SAGITTARIUS so izkušnje 10% PP s projekti financiranimi iz EU, kot so: Phare CBC 2005 Skupne vizije; Naša Evropa in Kultura brez meja; Phare CBC 2006 Čezmejni informacijski center za ekskluzivno izobraževanje za otroke; Phare CBC 2006 Finančna linija Barlad Planetarium: Diverzifikacija turistične ponudbe na čezmejnem območju Vaslui-Soroca. 10% PP ima pomembno vlogo v regionalni politiki in je posebna dodana vrednost za SAGITTARIUS, ki je usmerjen k izvajanju političnih ciljev ENPI.

Login Form