Pričakujemo, da bo SAGITTARIUS osrednja točka obsežnega prizadevanja za razlago skupnih kulturnih vrednot in velikih kulturnih razlik na območju jugovzhodne Evrope.
Z namenom začeti in spodbuditi podjetništvo na področju kulturne dediščine, po vsej jugovzhodne Evropi, SAGITTARIUS razvija prvi poskus v okviru SEE TCP, z namenom vključiti k sodelovanju zainteresirane stranke in organizacije iz treh državnih sfer, civilno družbo in gospodarstvo iz področja kulture in kulturne dediščine.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije. Skupna vrednost projekta je 2.489.980,00 €, ERDF je sofinanciral 2.012.783,00 €, IPA pa 103.700,00 €.
Ta spletna stran ne odraža nujno mnenja članov Evropske komisije in programskega vodja programa Jugovzhodna Evropa.

Login Form