Pe lângă managementul de proiect şi comunicarea proiectului, SAGITTARIUS se va concentra pe implementarea următoarelor componente:

HERINEXUS:instituţii academice şi de cercetare, generarea comună a sectorului public-privat-terţ, împărtăşirea şi transferul de cunoştinţe specifice unui domeniu în Sud-Estul Europei, clădind astfel încrederea reciprocă şi creativitatea. Drumul spre inovaţie este construit de către actorii reţelei pe mai multe niveluri spaţiale şi prin domenii operative.
HERIDUCATOR:O platformă cu grad mare de transferabilitate a cunoştinţelor investeşte în certificarea profesională a resurselor umane în sectorul patrimonial din Europa de Sud-Est. Aceasta este prima încercare de a instituţionalizare interpretării patrimoniului ca fiind cel mai puternic instrument care descătuşează valorile culturale proprii din cadrul unui mediu natural sau creat de om pentru o gamă largă de public ţintă. 
HERICARE:patrimoniul atractiv, bine păstrat, sporeşte respectul de sine şi coeziunea comunităţii, mai ales în zonele cu o structură slab conturată. O nouă combinaţie de practici de includere dă putere comunităţilor şi tinerilor, recunoscându-le statutul de operatori culturali. 
HERIBUILDER:Sistemul inovator de planificare şi management cultural garantează accesibilitatea fizică, cognitivă şi emoţională a patrimoniului. 
HERITAINMENT: utilizarea patrimoniului este apreciată către afacerile locală, iar produsele finale devin parte componentă a industriilor conexe.
HERISTAR: Qualisemnul Transnaţional pentru valoarea de piaţă creşte utilizabilitatea economică a bunurilor culturale din regiunile participante. Proiectul lansează antreprenoriatul în patrimoniul cultural ca fiind un motor de dezvoltare locală, demonstrând modalitatea de valorificare, protejare, comunicare şi folosire a patrimoniului din punct de vedere al profitului ecologic, economic şi social.