Proiectul SAGITTARIUS prezintă un nou concept în utilizarea diferitelor tipuri de valori culturale ale resurselor naturale şi culturale moştenite, ca motor pentru dezvoltare, pavând calea spre inovaţia antreprenorială. Integrarea instituţiilor academice şi de cercetare, a sectorului public-privat, a comunităţilor locale şi a persoanelor fizice în conservarea şi promovarea patrimoniului natural şi cultural. Proiectul pregăteşte o platformă portabilă de cunoştinţe şi experienţă în domeniul resurselor umane, care va fi utilă în zonele din Europa de Sud-Est.

Obiectivul proiectului este de a promova patrimoniul natural şi cultural a zonelor mici, preponderent rurale. Aceste arii se află în afara binecunoscutelor zone turistice aglomerate. În ciuda patrimoniului bogat şi bine conservat, acesta rămâne marginalizat şi nerecunoscut. Multe zone sunt subdezvoltate, în special din cauza tinerilor care se mută din aceste zone, negăsindu-şi un loc de muncă. În acelaşi timp, ei nu pot identifica valori comune ​​ şi oportunităţi antreprenoriale în cadrul patrimoniului local natural şi cultural.

Zona Proiectului este afectată de o serie de neajunsuri cu care se confruntă toţi partenerii proiectului, fiecare având contexte culturale diferite. În timp ce patrimoniile cunoscute se degradează şi sunt suprasolicitate, cele marginale rămân necunoscute, teritoriile conexe se depopulează, scade nivelul intelectual şi sunt subdezvoltate.  

Economiile globalizate despart generaţiile tinere de rădăcinile şi valorile comunităţii. Astfel, ele suferă o discontinuitate cultulrală, care este evidentă în atitudinea populaţiei tinere şi a celei repatriate.