• ERDP Partener Principal - Grecia

  Aegean University Logo

  Universitatea Aegean, Grecia

  www.aegean.gr

   

  Universitatea Aegean este o universitate orientată spre cercetare internaţională. Este o instituţie însufleţitoare, inovatoare şi devotată societăţii, fiind situată în leagănul străvechi al cunoaşterii, Arhipelagul Aegean. Universitatea Aegean întruchipează conceptul de „reţea-universitară“ - o reţea de şcoli şi departamente dispersate pe cinci insule Aegeane: Lesvos, Chios, Samos, Rodos şi Syros. Provocările descentralizării academice şi administrative au avut ca rezultat inventarea de noi abordări în practica academică, şi a consolidat sentimentul de unitate în cadrul comunităţii academice din fiecare campus. Este structura de circuit care a încurajat integrarea timpurie şi totală a Tehnologiilor Informatice şi de Comunicaţii în utilizarea de zi cu zi. Universitatea Aegean investeşte în programe educaţionale inovatoare şi în domenii de cercetare multidisciplinare care corespund nevoilor lumii moderne. A fost liderul introducerii noilor discipline universitare şi postuniversitare cum ar fi studiile asupra mediului înconjurător, TIC, multimedia şi design, ştiinţe umaniste, studii Mediteraneene, asigurând universităţii statutul de instituţie inovatoare şi competetive la nivelul Greciei şi Europei. Dispune de cadre academice cu experienţă şi calificare superioară având o vastă experienţă în cercetare, laboratoare complet echipate şi legături internaţionale extensive atât în ceea ce priveşte cercetarea şi programele de schimburi cât şi comunitatea studenţească vibrantă. Superbele insule Aegean oferă un cadru unic, natural, cultural şi uman, în care cercetarea şi educaţia de calitate superioară poate prospera.

 • ERDP PP1 - Grecia

  EFXEINI Logo

  EFXEINI POLI- Reţeaua Autorităţilor Locale, Grecia

  www.efxini.gr

   

   EFXINI POLI, Reţeaua Autorităţilor Locale pentru dezvoltare socială, turistică, a mediului înconjurător şi a agriculturii a fost creată în anul 1995 şi reuneşte 30 de municipalităţi din 7 regiuni ale Greciei. În calitate de Partener Principal sau Partener, a implementat şi implementează numeroase proiecte şi programe la nivel local, regional, naşional şi European, în domenii cum ar fi: plasarea forţei de muncă, protecţie socială, lupta împotriva excluderii sociale, competitivitate şi antreprenoriat, dezvoltare rurală, cultură, educaţie, sport şi tineret, egalitatea sexelor, energie sustenabilă, sigură şi competitivă, drepturile omului, dezvoltare locală, regională şi transregională, turism, cooperare şi networking în domeniul Societăţii Civilă (printre altele:  LEADER, LIFE, EQUAL, INTERREG, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, GRUNTVIG)

 • ERDF PP2 - Italia

  Sinello Logo

  Uniunea municipalităţilor din Sinello, Italia

  www.unionesinello.it

   

  Uniunea municipalităţilor din Sinello a luat fiinţă în anul 2003, şi reprezintă 5 municipalităţi din regiunea Abruzzo. Acestea aparţin unei regiuni cu o bogată moştenire culturală din perioada istorică străveche. În zilele noastre ERDF PP2 este catalizatorul cultural care leagă coasta Mării Adriatice cu partea internă a Zonei Sinello. Fiind o autoritate decizională cu 5 membrii, reprezintă a zonă cu un vast potenţial cultural, potenţial evident în structurile originale ale trecutului. De fapt, populaţia şi organele decizionale au reuşit cu succes conservarea patrimoniului istoric şi cultural, a artei meşteşugăreşti şi a artelor, bunuri care au dus la dezvoltarea pronunţată a formelor alternative de turism în zonele respective. Cu privire la obectivele Proiectului, cum ar fi inovaţia, antreprenoriatul, dezvoltarea abilităţilor profesionale şi dezvoltarea valorilor culturale, ERDF PP2 urmăreşte în mod sistematic politici coerente şi de dezvoltare sustenabilă, precum şi conducerea valorilor culturale din propriul teritoriu, creând în decursul ultimilor ani interconectările municipalităţilor şi a altor zone învecinate. ERDF PP2 are experienţă în colectarea şi bunele practici din domeniul culturii, turismului, transportului, modelelor de prevenire a riscurilor referitoare la protecţia mediului şi a administraţiei comunităţilor.

 • ERDF PP3 - Italia

  Comunitatea Montană Alto Basent, Italia

  www.altobasento.web.it

  Comunitatea Montană Alto Basento reprezintă 12 comunităţi din Regiunea Basilicata. Reuşeşte astfel să difuzeze rezultatele Proiectului la scară regională, aducând beneficii pe termen lung membrilor. În privinţa obiectivelor proiectului, cum ar fi inovaţia, antreprenoriatul, dezvoltarea de abilităţi profesionale şi valori culturale pentru dezvoltare, ERDF PP3 este interesată în promovarea şi stimularea participării active a actorilor locali, făcându-i să acţioneze integrativ pentru creşterea competitivităţii şi atractivităţii din teritoriu. Concentrându-se pe educaţia operatorilor culturali locali şi dezvoltarea antreprenoriatului la scara mică în domeniul antreprenoriatului patrimoniului cultural, ERDF PP3 serveşte nu doar obiectivul global al TCP din Europa de Sud-Est şi noii stratgeii de la Lisabona, ci mai ales bunăstarea populaţiei locale. Scopul principal al alăturării ERDF PP3 la proiectul SAGITTARIUS este de a întări condiţia socio-economică a regiunii prin investiţii aduse în domeniul patrimoniului cultural şi natural, şi de a sprijini oferta turistică a operatorilor economici. În ultima Perioadă de Programare, ERDF PP3 a dobândit expereinţe multiple în sectorul patrimoniului, culturii şi turismului şi îşi va împărtăşi aceste experienţe cu Partenerii. Un beneficiu major adus Poiectului este contribuţia EDPF PP3 de înfiinţare a unei Reţele Colaborative conduse de Parteneri pentru promovarea scopurilor Proiectului.

 • ERDF PP4 - Bulgaria

  BCCI Logo

  Camera de Comerţ şi Industrie a Bulgariei - Bulgaria

  www.bcci.bg

   

   Operând la nivel naţional, ERDF PP4, Camera de Comerţ şi Industrie a Bulgariei (BCCI) a luat fiinţă în anul 1895 şi este liderul asociaţiei angajatorilor din Bulgaria, având peste 52.000 de membri. Astfel, este un bun extraordinar pentru SAGITTARIUS, din prisma conectării mediului de afaceri cu cel al afacerii din domeniul patrimoniului cultural, a industriilor creative şi a artelor. Din punct de vedere al Cooperării Transnaţionale ERDPF PP4 constituie un pilon de bază pentru SAGITTARIUS: ca ONG independent, non-profit, va contribui la dezvoltarea cooperării economice transnaţionale în rândurile actorilor din Zonele de Parteneriat, depăşind cu mult în timp durata proiectului. În plus, va contribui la crearea mediului care va permite conectarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a valorilor culturale. Filosofia ERDF PP4 este bazată pe principiile membrilor voluntari, autonomi şi auto-finanţaţi, în căutare de stabilire a unei relaţii de afaceri etice şi responsabile din punct de vedere social. ERDF PP4 oferă a gamă variată de servicii, care acoperă toată regiunea geografică a Bulgariei prin membrii reprezentanţi la nivel naţional şi reţeaua de 28 de camere regionale de comerţ şi industrie. Din punctul de vedere a cooperării internaţionale, face parte integrantă din reţeaua internaţională a Camerelor de comerţ din întreaga lume, şi este membră a mai multor organizaţii internaţionale, camere unite şi consilii. Pentru SAGITTARIUS, aceasta este o valoare adăugată, deoarece astfel produsele finale ale proiectului vor fi conectate imediat la pieţele globale, beneficiind în mod semnificativ de Zona de Cooperare la finalul Proiectului. Cu privire la obectivele Proiectului, cum ar fi inovaţia, antreprenoriatul, dezvoltarea abilităţilor profesionale şi dezvoltarea valorilor culturale, ERDF PP4 va implica în mod direct un număr semnificativ de membrii ai camerei de comerţ în producţia culturală, beneficiind astfel pe termen lung de rezultatele acestui Proiect.

 • ERDF PP5 - Bulgaria

  Devin Logo

  Municipalitatea Devin, Bulgaria

  www.devin.bg

   

   ERDF PP5, Devin, este un centru municipal care reprezintă 14 municipalităţi cu o populaţie de 15.000 locuitori. Este localizat la 684 de metri deasupra nivelului mării. Având legături bune către centre metropolitane ca Smolyan, Plovdiv şi Sofia, poate profita de pe urma complementarităţii urbane-rurale. ERDF PP5 este localizat într-un spaţiu intercultural: graniţa de sud coincide cu graniţa Bulgariei şi cea a Greciei, împărţind habitatul natural al Rodopi. În ultima perioadă de programare, această regiune de graniţă a inspirat proiecte transfrontaliere, transregionale şi bilaterale în cadrul Interreg III, în special în Grecia-Bulgaria. EDRF PP5 este interesată în special în segmentul de piaţă turistică în creştere a regiunii, această creştere datorându-se în mare parte abundenţei apei şi a numeroaselor izvoare minerale fierbinţi care formează lacul subteran Devin. Industria şi activităţile industriale din cadrul municipalitatăţii sunt reprezentate de întrerprinderi constructoare de maşini, electronice, alimentaţie şi alte ramuri de activitate industrială cu semnificaţii lcoale. Cea mai mare grijă a ERDF PP5 este atingerea echilibrului dintre utilizarea economică şi protejarea patrimoniului natural şi cultural, aceasta fiind condiţia de bază pentru o dezvoltarea teritorială sustenabilă. În cadrul SAGITTARIUS, ERDF PP5 va activa parteneriatele publice-private-sector terţ în vederea utilizării comune a patrimoniului regiunii în scopul dezvoltării acesteia. Beneficiind de cunoştinţele sistematizate transferabile, ERDF PP5 îşi va îmbunătăţi abilităţile la nivel de resurse umane. Din punctul de vedere al inovaţiei antreprenoriale, ERDF PP5 se aşteaptă ca SAGITTARIUS să promoveze diversificarea activităţilor economice legate de producţia şi consumul cultural. Fiind o entitate decizională şi creatoare de politici, ERDF PP5 va asista SAGITTARIUS printr-o contribuţie semnificativă: va susţine inovaţia politică a Proiectului, ceea ce va promova împuternicirea comunităţilor, angajarea femeilor şi tinerilor în practici participatorii şi a planificării patrimoniului.

 • ERDF PP6 - Slovenia

  eZavod Logo

  Institutul pentru Soluţii de Dezvoltare Multilaterală, Slovenia

  www.ezavod.si

   

   ERDF PP6, EZAVOD, este un Institut non-profit privat cu o viziune pe termen lung în ceea ce priveşte suportul şi promovarea dezvoltării locale sustenabile. Activităţile sunt concentrate pe utilizarea sustenabilă a resurselor în Economie, promovarea Energiilor Eficiente şi conservarea Mediului Înconjurător cu scopul de a ajuta implementarea politicilor Uniunii Europene. Institutul EYAVOD se concentrează pe Economie, Energie şi Mediu Înconjurător având o contribuţie majoră în scopurile stabilite în Agenda de la Lisabona şi Gothenburg: reţeaua şi interconectarea organizaţiilor de suport; interconectarea ştiinţei cu economia; suoprtul mediului de afaceri (suport acordat IMM-urilor prin incubatoare de afaceri şi simulări de afaceri şi de inovaţii, şi interconectarea companiilor în vederea îmbunătăţirii competitivităţii). Reprezentând o gamă largă de actori sociali şi economic multivalenţi din Regiunea Vhhodna din Slovenia, ERDF PP6 constituie o valoare adăugată Partenerilor: Interconectarea dintre interpretarea patrimoniului şi antreprenori nu este aprofundată suficient la nivel local, deşi reprezintă o mare oportunitate de creştere a veniturilor locale şi dezvoltare sustenabilă a turismului. În plus, Ptuj, Slovenia este gazdă afiliată Capitalei Culturale Europene în 2012 ceea ce reprezintă a oportunitate excelentă pentru o expunere mare în presă a proiectului SAGITTARIUs la nivel naţional şi European. ERDF PP6 este de asemenea membru a Reţelei Slovene a Interpretării Patrimoniului care a luat naştere în cadru lProiectului SMID. Aceasta este o valoare adăugată la SAGITTARIUS, care doreşte intisuţionalizarea Interpretării Patrimoniului ca o metodă validă de practică în utilizarea valorilor culturale în scopuri de dezvoltare. Participarea în SAGITTARIUS are o serie de beneficii pentru ERDF PP6 cum ar fi îmbunătăţirea abilităţilor profesionale ale membrilor prin educaţia oferită prin Proiect; reţeaua Transnaţională; promovarea dezvoltării sustenabile din regiune; îmbunătăţirea spiritului antreprenorial local şi contribuţia la misiunea pe termen lung a instituţiei ERDF PP6.

 • ERDF PP7 - Romania

  INCDT Logo

  Institutul Naţional pentru Cercetare- Dezvoltare în Turism, România

  www.incdt.ro


  ERDF PP7 Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare în Turism a fost creat în Aprilie 1971 ca Centrul de Studii şi Proiectare pentru Promovarea Turismului, o instituţie publică de interes naţional, fiind subordonată Ministerului de Dezvoltare Regională şi a Turismului. După 1989, ERDF PP7 a contribuit la procesul de restructurare şi privatizare a turismului, în cadrul economiei de piaţă. Competenţele ERDF PP7 care aduc valoare adăugată proiectului SAGITARIUS includ evaluarea potenţialului turstic din teritoriu; strategii şi politici în turism şi marketingul destinaţiei. Competenţele specifice, cum ar fi planificarea turistică, crearea de produse de turism, relansarea destinaţiilor vor susţine dezvoltarea şi evaluarea unui Proiect Pilot în cadrul SAGITTARIUS. Operând la nivel naşional, ERDF PP7 va transmite rezultatele Proiectului în toată ţara, activând o gamă largă de actori de pe mai multe niveluri. ERDF PP8 are un interes special în SAGITTARIUS, aşteptându-se la prodcerea unui număr important de personal cu abilităţi îmbunătăţite prin activităţile educative ale Proiectului. ERDF PP7 va contribui la instituţionalizarea interpretării patrimoniului şi în cooperarea în contextul politic al reformei EUASP 1 pentru interpretarea valorilor culturale de nivel naţional. Participând la proiectele Sud-Est Europene DATOURWAZ, ERDF PP7 va capitaliza rezultatele obţinute în vederea transferării bunelor practici. Fiind subordonată Ministerului Turismului, ERDF PP7 face parte dintr-o serie de reţele cum ar fi UNWTO, Organizaţia Turismului Mondial al Naţiunilor Unite; CEI, Iniţiativa Central Europeană; ECT Comisia Europeană de Călătorii; Die Donau, Comisia de Turism dunărean; OECD, Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare; BSEC, Organizaţia Cooperării Economice Marea Neagră; Comisia de Consultanţă în Turism; Comisia Europeană, DG Întreprinderi şi Industrie. ERDF PP7 va integra dinamica actorilor mai sus menţionaţi ca Parteneri Sateliţi în Reţeaua de Colaborare Deschisă a Proiectului, îmbunătăţind viabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului.

 • ERDF PP8 - Romania

  IEN Logo

  Institutul de Economie Naţională, România

  www.ien.ro

   

  ERDF PP8, Institutul de Economie Naţională este cea mai veche instituţie de cercetare economică din România. În anul 1990 a fost reintegrat în reţeaua Academiei Române, ca entitate autonomă de cercetare economică fundamentală şi avansată, precum ca şi componentă a Intitutului Naţional pentru Cercetare Economică. Angajaţii ERDF PP8 sunt autorii şi co-autorii a numeroase cărţi, studii şi articole publicate în România şi peste hotare. Operând la nivel naşional, ERDF PP8 organizează activităţi variate cum ar fi evenimente, seminarii, conferinţe şi cercetare şi cercetare şi consultanţă şi suport tehnic atingând un număr semnificativ de actori din mai multe segmente şi chiar investitori privaţi. Astfel, atât din punct de vedere a implementării Proiectului şi a difuzării rezultatelor Proiectului, ERDP PP8 va acţiona ca element de legătură între beneficiile concrete ale Proiectului şi o gamă largă de actori. ERDP PP8 este de asemenea răspunzător de Institutul de Dezvoltare şi Coeziune Socială la nivel naţional, care efectuează studii referitoare la probleme sociale derivate din dezvoltare şi schimbări în perioada de tranziţie şi pregătirea aderării României la Uniunea Europeană, având astfel o contribuţie majoră la scopurile stabilite de Politicile Europene de Coeziune şi Noua Agendă de la Lisabona. În plus, ERDF PP8 este membru al Reţelei Europene de Observatori (NEO) a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi de Viaţă prin care asigură informaţii regulate din domeniul relaţiilor industriale, condiţiile de muncă şi restructurare, publicate din perspectiva Observatorului European de Relaţii Industriale (EIRO), Observatorul European de Condiţii de Muncă (EWCO) şi Monitorul European de Restructurare (ERM). ERDF PP8 va integra dinamica actorilor mai sus menţionaţi ca Parteneri Sateliţi în Reţeaua de Colaborare Deschisă a Proiectului, îmbunătăţind viabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului.

 • ERDF PP9 - Ungaria

  Károly Róbert College Logo

  Colegiul Károly Róbert, Ungaria

  alia.karolyrobert.hu

   

   ERDF PP9, Colegiul Károly Róbert oferă facultăţi în domeniul Economiei şi Agriculturii, printre care şi Facultatea de Turism şi Dezvoltare Teritorială, una din puţinele din Ungaria, oferind şi o diplomă de Ştiinţe Turistice. Expertiza de segmente multidisciplinare oferă valoare adăugată la SAGITTARIUS, din moment ce va interconecta managementul valorilor culturale cu tursimul. Bazându-se pe cunoştinţele deja acumulate, ERDF PP9 va conduce activităţile antreprenoriale referitoare la managementul destinaţiei şi oferta şi cererea din toate anotimpurile în direcţia corectă; cu privinţă la obiectivele Proiectului, cum ar fi inovaţia, antreprenoriatul, dezvoltarea abilităţilor profesionale şi dezvoltarea valorilor culturale, ERDF PP9 este interesat în special în implementarea politicilor educaţionale, dezvoltarea sustenabilă a turismului din zonă, derivate ale Proiectului. Obiectivele proiectului sunt pe aceeaşi axă cu ghidul UNWTO referitor la turism şi modificările climatice; ERDF PP9 este capabil să difuzeze rezultatele Proiectului la nivel naţional, astfel îmbunătăţind oferta turistică sustenabilă a patrimoniului regiunii. În cadrul SAGITTARIUS, ERDF PP9 este interesat de suportul oferit în activităţi de cercetare, şi Implementare de Proiect Pilot în domeniul riscului natural din turism, prin analiza efectelor cererii şi ofertei la destinaţie pe de o parte, şi elaborarea programelor educaţionale şi de conştientizare destinat tuturor acţionarilor din turism din sectorul public şi cel privat, precum şi clienţilor, pentru a-i implica direct în procesul de răspuns, pe de altă parte. Ca expert în turism, ERDF PP9 va colabora cu LP pentru a dezvolta un curriculum de calitate pentru Cursul de Educaţie a Proiectului în interconectarea interpretării patrimoniului cu turismul.  

 • PARTENER IPA - Croaţia

  The University of Zagreb Logo

  Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umaniste (Universitatea Zagreb), Croaţia

  www.ffzg.unizg.hr


  Universitatea Zagreb (atestată din 1669) este cea mai veche universitate din Europa de Sud-Est şi din IPA LP, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale fiind cea mai mare şi proeminentă parte, având 22 de departamente cu 11 catedre universitare în acest moment. În ceea ce priveşte cercetarea patrimoniului şi patrimoniul, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale este singura din Europa de Sud-Est care a înfiinţat muzeologia în 1984, iar azi oferă cursuri în Managementul Patrimoniului/Marketing/Interpretare, Muzee Virtuale, etc. IPA PP efectuează cercetări ştiinţifice, artistice şi de dezvoltare, efectuând în special programe de cercetare de interes strategic pentru Republica Croată, de creativitate artistică şi activităţi profesionale, precum şi pentru educaţia preuniversitară, universitară şi post-universitară. IPA PP îşi efectuează îndatoririle în funcţie de necesităţile comunităţii din care face parte. Membrii Catedrei (6 în total) sunt de valoare adăugată specifică pentru SAGITTARIUS în mod constant, pentru că ei iau parte ca experţi cheie la stabilirea politicilor de dezvoltare, planificare şi programare din sectorul patrimonial. IPA FLP este o entitate legală cu statut de instituţie publică, înregistrată în registrul organizaţiilor stiinţifice, având un număr de 600 de angajaţi. În cadrul SAGITTARIUS, IPA PP adresează 3 tipuri de actori: public, privat-afaceri şi sectorul terţ: Centrul de Documentare Muzeologică din Croaţia, Asociaţia Tinerilor Muzeologi şi Academica Cravatica, promovând comunicarea Proiectului la nivel naţional utilizând publicaţiile, posturile radio şi TV naţionale. IPA PP va încuraja modelul angajării de sine în rândul tinerilor implicaţi în sectorul patrimonial. IPA PP colaborează foarte bine şi în mod regulat cu MDC, diverse Ministere şi Camera de Comerţ (Sectorul Turism) va integra dinamica actorilor mai sus menţionaţi ca Parteneri Sateliţi în Reţeaua de Colaborare Deschisă a Proiectului, îmbunătăţind viabilitatea pe termen lung a rezultatelor.

 • 10% PARTENER - Republica Moldova

  The District Council of Soroca Logo

  Consiliul Districtului Soroca, Republica Moldova

  www.soroca.org.md

   

   Consiliul districtului Soroca este o entitate politică şi decizională locală devotată total planificării sociale a abilităţilor şi educaţiei. 10% se extinde în NE-ul Republicii Moldova, la 3.000 hectare având o populaţie de 101.4.000, la 176 km de capitala Chişinău. Toate subdiviziunile celor 10% a PP lucrează în concordanţă cu Regulamentul aprobat de consiliul şi legile Republicii Moldova referitoare la Administraţia Publică Locală. O valoare adăugată adusă la SAGITTARIUS este orientarea politică a celor 10% PP de Cultură şi Turism, care implementează politici guvernamentale şi districtuale în domeniul culturii şi turismului prin dezvoltarea programelor de stat şi regionale, protejarea culturii, artelor şi promovarea specialiştilor cu o înaltă pregătire în domeniu, asigurând conservarea şi recuperarea, asigurând dezvoltarea şi operarea efectivă a instituţiilor culturale şi artistice şi atingerea intereselor spirituale ale populaţiei. În acest cadru, SAGITTARIUS va beneficia de 10%PP prin schimbul de bune practici în sectorul patrimonial şi producerea de membrii având capacităţi îmbunătăţite de către Programele educaţionale. De interes specific pentru SAGITTARIUS este experienţa căpătată de 10% PP în cadrul proiectelor cu finanţare de la UE, cum ar fi: Phare CBC 2005 Viziuni Comune; Europa Noastră, Cultură fără frontiere; Phare CBC 2006 Centrul Resurselor Transfrontalierepentru educaţia inclusivă a copiilor, PENTRU COPII; Phare CBC 2006 finanţarea planetariului Barlad: Diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui-Soroca. 10% PP are un rol important în adresarea politică regională şi are valoare adăugată în SAGITTARIUS, care este orientată spre implementarea obiectivelor politicii ENPI.