• ERDP VezetőPartner - Görögország

  Aegean University Logo

  Aegean Egyetem, Görögország

  www.aegean.gr

   

   Az Aegean Egyetem egy nemzetközi, kutatásorientált egyetem. Az Aegean Szigetvilág, a tudás ókóri bölcsőjében levő inspiráló, innovatív, társadalmilag elkötelezett intézmény.
  Az UoA az „egyetemi hálózat” koncepcióját testesíti meg - egy iskola és szakhálózatot, amely öt Aeageani szigeten van elterülve: Lesvos, Chios, Samos, Rodosz és Syros.  Az akadémiai és adminisztratív decentralizálás kihívásai új, kreatív megoldásokat eredményezett az akadémikus gyakorlatban és megerősítette az egyes akadémiai közösségen belüli egységérzetet. Az a rendszerszerkezet amely előmozdította a korai és teljes Információs és Kommunikációs Technológiák mindennapi használatát.  
  Az UoA olyan oktatási programokba és multidiszciplináris kutatási területekbe fektet, amelyek a modern világ követelményeinek megfelelnek. Utat nyitott az olyan egyetemi és posztgraduális tudományágak bevezetésében mint például a környezetvédelmi tanulmányok, ITK, multimédia és tervezés, Mediterrán tanulmányok, ezáltal az UoA-t egy úttörő és versenyképes intézménnyé téve görögországi és európai viszonylatban. Kutatásban szerzett nagytapasztalatú és jól képzett akadémikus karral, teljesen felszerelt laboratóriumokkal, terjedelmes nemzetközi kapcsolatokkal mind kutatás mind cserepgrogramok terén, és egy élénk egyetemi hallgatóközösséggel büszkélkedhet.  A gyönyörű Aegean sziget egyedülálló, természetes, kulturális és emberi környezetet biztosít, amelyben a magas kutatási minőség és oktatási környetezet gyarapodhat.

 • ERDP PP1 - Görögország

  EFXEINI Logo

  EFXEINI POLI- Helyi önkormányzatok Hálózata, Görögország

  www.efxini.gr

   

  EFXINI POLI, Helyi Önkormányzatok Hálózata a Társadalmi, kulturális, turisztikai, környezetvédelmi és mezőgazdasági fejlődésért, 1995-ben volt megalapítva, és Görögország 7 régiójának 30 önkormányzatát képviseli. Kivitelezett és most is kivitelez helyi, regionális, nemzeti és európai szinten több programot és projektet amelyben a Vezetőpartner vagy partner olyan tárgykörökben mint például: munkáltatás, szociális védelem, szociális kizárás elleni harc, versenyképesség és vállalkozószellem, vidékfejlesztés, kultúra, oktatás, sport és ifjúság, nemek közötti egyenjogúság, fenntartható, biztonságos és versenyképes energiák, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, egészségmergőrzés, emberi jogok, helyi, regionális transzregionális fejlődés, turizmus, együttműködés és hálozatok a Civil társadalomban (többek között:  LEADER, LIFE, EQUAL, INTERREG, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, GRUNTVIG)

 • ERDF PP2 - Olaszország

  Sinello Logo

  Sinello Önkormányzati Egyesület, Olaszország

  www.unionesinello.it

   

   A Sinello Önkormányzati Egyesület 2003-ban volt létrehozva, 5 várost képvisel az Abruzzo régióból. A történelem kezdetei óta adódó kulturális örökségben nagyon gazdag területhez tartoznak. Manapság az ERDF PP2 kultrális katalizátor szerpét tölti be az Adriai tenger partját üsszekötve a Sinello Térség belső zónáival,
  5 tagos helyi döntésszervezet lévén, egy nagyon nagy kulturális potenciálú területet képvisel, amely a múlt eredeti szerkezeteiben nyilvánvaló. Tulajdonképpen, a lakosság és a döntéshozók sikeresen megőrizték a történelmi és kulturális örökséget, a kézműipart és művészeteket, olyan javakat amelyek nagymértékben hozzájárulnak a régió alternativ turizmusához. A Projekt objektívuimait illetően, mint például az újítás, vállalkozószellem, szakmai képzettségek fejlesztése és a kulturális értékek fejlesztése, ERDF PP2 szisztematikusan követi a következetes fejlesztési polikákat és a kulturális értékek kormányzatát a saját térségében, hálózatokat építvén ki az elmúlt évek során az Önkormányzatok és más regionális szomszédai között. ERDF PP2 tapasztalattal rendelkezik a jó gyakorlatok begyűjtésében a kultura, turizmus, környezetkockázati modellek kidolgozásban, környezetvédelem és közösségi kormányzás terén.

 • ERDF PP3 - Olaszország

  Alto Basento Hegyi Közösség, Olaszország

  www.altobasento.web.it

  Az Alto Basento Hegyi Közösség 12 Basilicato térségbeli közösséget képvisel. Ezáltal a Projekt eredményeit sikeresen terjeszti regionális szinten, tagjainak hosszútávú hasznokat biztosítva. A Projekt objektívuimait illetően, mint például az újítás, vállalkozószellem, szakmai képzettségek fejlesztése és a kulturális értékek fejlesztése, ERDF PP3 érdekelt a helyi szereplők aktív résztvételének támogatásában és ösztönzésében, egyesítve őket a régió versenyképességének és vonzerejének megerősítése céljából. A helyi kulturális operátorok oktatására és a kisméretű vállakkozások fejelsztésére koncentrálva az örökségértelmezés terén, ERDF PP3 nemcsak a Délkelet Európai TCP globális objektívumait és a Liszaboni Stratégiát szolgálja, hanem legelsősorban a helyi lakosság jólétét. A ERDF PP fő célja a SAGITTARIUS-hoz való csatlakozáskor a társadalmi-gazdasági állapot megerősítése a régióban a kulturális és természeti örökségekbe való befektetéseken keresztül és a gazdasági operátorok turisztikai kínálatának támogatása. A legutóbbi Programozási Időszakban ERDF PP3 több tapasztalatot szerzett az örökség, kultúra és turizmus terén, és ezeket meg fogja osztani a Partnerekkel. Az ERDF PP3 hozzájárulása a Projekthez annál előnyősebb mivel ők fogják kidolgozni a Partnervezetésű Együttműködési Hálozatot a Projekt céljainak támogatása érdekében.

 • ERDF PP4 - Bulgária

  BCCI Logo

  Bulgár Kereskedelmi és Ipari Kamara

  www.bcci.bg

   

  Nemzeti szintű ,működve ERDF PP4, a Bulgár Kereskedelmi és Ipari Kamara (BCCI) 1895-ben alakultmeg, és a bulgár munkáltatók mintegy 52.000 tagú vezető szövetsége. Ígyhát egy nagyon értékes jó a SAGITTARIUS-t illetően, mert az üzleti környezetet összekapcsolja az örökségi üzlettel, a kreatív iparággal és a műveszetekkel. Ami a Transznacionális Együttműködést illeti, ERDF PP4 a SAGITTARIUS fontos oszlopa: független, nonprofit szervezetként a Partnerség Rőgiójában levő szereplők transznacionális gazdasági együttműködéséhez járul majd hozzá, jóval meghaladva a Projekt élethosszát. Továbbá, a vállalkozószellem és kulturális értékek fejlődéséhez szükséges környezet kialakításához is hozzá fog járulni. Az ERDF PP4 filozófiája az önkéntes tagságra, autonómiára és önfinanszírozásra alapszik, és etikus, társadalmilag felelős üzleti kapcsolatokat kíván kiépíteni. Az ERDF PP4 sokszínű szolgáltatást kínál, amelyek lefedik Bulgária egész területét a nemzeti szintű jelen levő tagokon, és a 28 régiós kereskedelmi és ipari kamarán keresztül. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, tagja a Kereskedelmi Kamarák nemzetközi hálózatának világszerte, és tagja több nemzetközi szervezetnek, közös kamarának és tanácsnak is. A SAGITTARIUST illetően ez egy speciális hozzáadott érték, mivel eképpen a projekt végterméke azonnali összeköttetésben fog részesülni a világpiacokhoz, ezáltal az Együttműkődő Régiók hasznára válva a Projekt lezárása után. A Projekt objektívuimait illetően, mint például az újítás, vállalkozószellem, szakmai képzettségek fejlesztése és a kulturális értékek fejlesztése, ERDF PP4 jelentős számú tagját fogja belevonni a kulturális termelésbe, ezáltal hosszútávon hasznosítva a Projektet.

 • ERDF PP5 - Bulgária

  Devin Logo

  Devin önkormányzata, Bulgária

  www.devin.bg

   

   ERDF PP5 egy önkormányzati központ amely 15.000 lakost számláló 14 önkormányzatot képvisel. Az ország szívében, 684 méterrel a tenger szintje fölött helyezkedik el. Jó kapcsolatokkal rendelkezvén a Smolyan, Plovdiv és Szófia nagyvárosi központokkal, kihasználhatja a vidéki-városi komplementaritásokat. ERDF PP5 egy interkulturális térésgben helyezkedik el: a déli határa megegyezik Bulgária és Görögország határával, megosztván a Rodopi vidék természetes élőhelyét. A legutóbbi programozási időszakban ez a határmenti terület határpn átnyúló, transzregionális és kétoldali projekteket ihletett meg, főleg az Interreg IIIA Görögország-Bulgária keretén belül. Az ERDF PP5 különösen érdekelt a régió turisztikai fejlesztésében a víz nagy mennyiségére, a Devin sok földalatti termálforrására és a földalatt keletkező ásványi sókra alapozva. A városok ipara és az ipari tevékenységei a gépgyártás, elektronika, fafeldolgozás, külön fényipari ágazatok, élelmiszer és sok más ipari ágazatok és tevékenységek által van képviselve helyi szinten. Az ERDF PP5 legfőbb aggodalma az egyensúly megtalálása a gazdasági felhasználás és a természeti és kulturális örökség megvédésében, ez lévén a fenntartható regionális fejlődés előfeltétele a SAGITTARIUS keretén belül is. ERDF PP5 az állami-magán-harmadszektor szövetségeit fogja aktiválni, az örökség közös kihasználása érdekében. A rendszerezett tudás átruházására alapozva, az ERDF PP5 az emberi erőforrások képességeit tökéletesítheti. A vállalkozási innováció szempontjából tekintve, ERDF PP5 elvárja a SAGITTARIUS-tól, hogy a kulturális termeléshez és fogyasztáshoz fűződő változatos gazdasági tevékenységeket előmozdítsa. Politikai- és helyi döntéshozóként, ERDF PP5 a SAGITTARIUS-t jelentős mértékben fogja segíteni: támogatni fogja a Projekt politikai újítását, amely a közösségek felhatalmazását mozdítja elő, a nők és az ifjúság résztvevését a gyakorlati és örökségi tervezésben.

 • ERDF PP6 - Szlovénia

  eZavod Logo

  Átfogó Fejlődési Megoldások Intézménye, Szlovénia

  www.ezavod.si

   

  ERDF PP6, EZAVOD egy magántulajdonú nonprofit szervezet, amely hosszútávú stratégikus vízióval rendelkezik a helyi fenntartható fejlődés támogatásában és előléptetésében. Tevékenységei a gazdasági források fenntartható használatára, az Energiahatékonyság előmozdítására, a Környezet megőrzésére koncentrálódnak az Európai Únió politikáinak kivitelezésén keresztül. Az EZAVOD Intézmény legfőbb tevékenységeit a Gazdaségra, Energiára és Környezetvédelemre irányítja, nagymértékben hozzájárulva az Új Liszaboni és Gothenburgi Napirend által megszabott célokhoz: hálozatépítés és támogató szervezetek kapcsolása; a tudomány és a gazdaság összekapcsolása; az üzleti ágazat támogatása (KKV-k támogatása az üzleti inkubátorokban és az üzletek ösztönzése, újítása és a tásaságok kapcsolata a versenyképesség növelése érdekében). Vhhodna Slovenija Régió többszínű gazdasági és társadalmi szereplőit képviselvén, ERDF PP6 a partnerség speciális hozzáadott értéke: Az örökség értelmezése és a vállalkozás közötti kapcsolat nem eléggé ismert helyi szinten, de ezek egy jó jövedelmi alapul szolgálhatnak az önkormányzatok számára és a turizmus is fejlődhet. Ezenkívül Ptuj az európai Kulturális főváros társvendéglátója 2012-ben ami egy nagyon jó alkalom arra, hogy a SAGITTARIUS-t ismerté tegye a nemzeti és európai szintű sajtóban. ERDF PP6 ugyanakkor tagja a Szlovén Örökségi Értelmező Hálózatnak, amely egy SMID Projekt alatt jött létre. Ez is egy hozzáadott érték a SAGITTARIUS számára, mivel az Örökségi Értelmezést intézményesíteni kívánja gyakorlatjóváhagyott módszereken keresztül a kultúra fejlődésben való felhasználásában. ERDF PP6 résztvétele a SAGITTARIUS-ban több hasznot is hoz neki, mint például a tagjainak szakmai kapacitástökéletesítése a Projekt oktatótevékenységein keresztül; a Transznacionális hálózatalapítás; a régió fenntartható fejlődésének támogatása; a helyi vállalkozószellem javítása és hozzájárul az ERDF PP6 hosszútávú intézményi küldetéséhez.

 • ERDF PP7 - Románia

  INCDT Logo

  Turizmus Kutatási és Fejlesztési Nemzeti Intézmény, Románia

  www.incdt.ro


  Az ERDF PP7, a Turizmus Kutatási és Fejlesztési Nemzeti Intézmény, 1971 Áprilisában jött létre mint a Tanulmányi és Tervezési Központ a Turizmus Támogatásában, egy nyilvános, nemzeti érdekű intézmény amely a Regionális Fejlődés és Turizmus minisztériumának volt alárendelve. 1989 után, az ERDF PP7 részt vett a szerkezet újraépítésében és a turizmus privatizációjában a piacgazdaságon belül. Az ERDF PP7 kompetenciái hozzáadott értéket jelentenek a SAGITTARIUS számára, mivel ez belefoglalja a régió turisztikai potenciáljának evalvációját, turisztikai startégia és politikaépíttéseket és célállomás marketinget. A specifikus kompetenciák, mint például a turisztikai tervezés, turisztikai termékek létrehozása, célállomások újraindítása támogatni fogja a kítsérleti projekt fejlődését és evalvációját a SAGITTARIUS keretén belül. Nemzeti szinten működve, az ERDF PP7 terjeszetni fogja a Projekt eredményeit országos szinten, ezáltal többszintű szereplőket aktiválva. ERDF PP8 különösen érdekelt a SAGITTARIUS-ban, mivel a Projekt oktatási programjain keresztül egy nagyszámú jól felkészült személyzetet szeretne létrehozni. Az ERDF PP7 hozzá fog járulni az örökség értelmezésének intézményesítéséhez és az EUASP1 segítségével megújítani próbálja a kulturális értékek értelmezését illető nemzeti szintű politikai kontextust. A DATOURWAY Délkelet európai projektben résztvéve, ERDF PP7 az ott elért eredményeket itt jó gyakorlatként használhatja. Az Idegenforgalmi Minisztériumnak lévén alárendelve ERDF PP7 részt vett olyan hálózatépítésekben mint az UNWTO, Egyesült Nemzetek Globális Idegenforgalmi Szövetsége; CEI, Közép Európai Kezdeményezés; ECT, Európai Utazási Bizottság; Die Donau, Duna Turisztikai Bizottság; OECD, Szövetség a Gazdasági Együttműködésért és Fejlődésért; BSEC, A Fekete Tenger Gazdasági Együttműködésének Szövetsége; Idegenforgalmi Tanácsadó Bizottság, Európai Bizottság, DG Vállalkozás és Ipar. ERDF PP7 a fennt említett szereplők dinamikáját integrálni fogja szatelit patrnerekként a Projekt Nyílt Együttműködési Hálozatában, ezáltal biztosítva a Projekt eredményeinek hosszú életét.

 • ERDF PP8 - Románia

  IEN Logo

  Nemzeti Gazdasági Intézmény, Románia

  www.ien.ro

   

   ERDF PP8, a Nemzeti Gazdasági Intézmény a legrégibb gazdasági kutatással foglalkozó román közintézet. 1990-ben független intézményként visszakerült a Román Akadémiához, és alap- valamint előrehaladott gazdasági kutatásokat végez a Nemzeti Gazdasági Kutatóintézet részeként. Az ERDF PP8 személyzete több könyv, tanulmány és cikk szerzői és társszerzői, amelyek Romániában és külföldön is megjelentek. Nemzeti szinten tevékenykedve, ERDF PP8 többfajta tevékenységet folytat, mint például események, szemináriumok, konferenciák szervezése, kutatáson és konzultáláson át technikai segítségnyújtásig, ezáltal sok, többszintű szereplővel jövén kapcsolatba. Ezért, a Projekt kivitelezési és terjesztési szempontjából ERDP PP8 kapcsolatként fog szolgálni a Projekt előnyei és a haszonélvezők között. ERDP PP8 ugyanakkor a Szociális Fejlődés és Kohézió Intőzményéért felel, amely tanulmányokat folytat a fejlődés és változás okozta szociális problémákra nézve az átmeneti időszakok alatt, és Románia csatlakozását az EU-hoz készítette elő, ezáltal nagymértékben hozzájárulva au Európai Kohéziós Politikához és az Új Lisszabonni napirendhez. Ezenkívül az ERDF PP8 tagja az Európai Megfigyelőhálózatnak (NEO) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülményekért keretén belül, amelyen keresztül rendszeres jelentéseket kap az ipari kapcsolatokról, munkakörülményekről és szerkezetátalakításokról, amelyek az Európai Ipari Kapcsolatok Megfigyelőben (EIRO), Európai Munkakörülmények Megfigyelője (EWCO) és az Európai Szerkezetátalakítási Megfigyelőben (ERM) vannak közzétéve. ERDF PP8 a fennt említett szereplők dinamikáját integrálni fogja szatelit patrnerekként a Projekt Nyílt Együttműködési Hálozatában, ezáltal biztosítva a Projekt eredményeinek hosszú életét.

 • ERDF PP9 - Magyarország

  Károly Róbert College Logo

  Károly Róbert Főiskola, Magyarország

  alia.karolyrobert.hu

   

   ERDF PP9, Károly Róbert Főiskola Gazdasági és Mezőgazdasági téren nyújt fakultásokat, ezek között található a Turizmus és Területfejlesztési Tanszék, a kevesek egyike Magyarországon ezen a téren, és Egyetemi Diplomát nyújtanak a Turizmus terén. Ez a multidiszciplináris szakértelem speciális hozzáadott értéket hoz a SAGITTARIUS-ba, hiszen a kulturális értékek menedzsmentjét fogja a turizmussal összekapcsolni. Az eddigi ismeretekre alapozva, az ERDF PP9 a célállomás és az egész szezon kereslet-kínálat menedzsmentjét a jó irányba fogja terelni; A Projekt objektívuimait illetően, mint például az újítás, vállalkozószellem, szakmai képzettségek fejlesztése és a kulturális értékek fejlesztése, ERDF PP9 különösen érdekelt a Projektből fakadó politikák oktatási kivitelezésében és a régiók fenntartható turisztikai fejlődésében. A Projekt objektívumai egybehangoltak az UNWTO útmutatóval ami a turizmust és klímaváltozást illeti; ERDF PP9 képes regionális terjeszteni a Projekt eredményeit, ezáltal növelve a régió fenntartható kulturális örökség turisztikai ajánlatait. ERDF PP9 érdekelt a kutatási tevékenységek támogatásában és kísérleti projekt kivitelezésben is a turizmus természetes veszélyei terén, a kereslet és kínálat hatásainak elemzésén keresztül a célállomás szintjén, és oktatási valamint tudatossági programokat fog kiállítani a turizmusban tevékenykedő érintettek számára, mind az állami és magán, mind a fogyasztókra vonatkozókat is, annak érdekében, hogy őket válaszadásra késztessék. Turisztikai szakértőként, ERDF PP9 az LP-vel fog összedolgozni egy Projekt Tanfolyam minőségi tanterv kidolgozása érdekében, ami az örökségértelmezést és a turizmust illeti.  

 • IPA PARTNER - Horvátország

  The University of Zagreb Logo

  Humán- és Társadalomtudomány Kar(Zagrebi Egyetem), Horvátország
  (University of Zagreb), Croatia

  www.ffzg.unizg.hr


  A Zagrebi Egyetem (alapítva 1669-ben) a legrégibb és legnagyobb egyetem Délkelet Európában és az IPA FLP-ben, és a Humán- és Társadalomtudomány Kar az egyetem legkiemelkedőbb része, jelen pillanatban 22 tagozatot és 111 tanszéket üzemeltetvén. Ami az örökség kutatását és az örökséget illeti, a Humán- és Társadalomtudományegyetem az egyedüli Délkelet Európában amely már 1984 óta alapította meg a múzeológiai tanszékét és most Örökségi menedzsment/Marketing / Értelmezés, Virtuális Múzeumokat, stb. tanít. IPA PP tudományos, művészi és fejlődési kutatásokat folytat, legfőképpen Horvátország számára a művészeti kreativitás és szakmai tevékenység terén fennálló stratégiai érdekű tanulmányokat az egyetemi, végzett vagy posztgraduális oktatásban. IPA PP feladatait a közösség szükségei szerint látja el. Az Elnökség Tagjai (összesen 6) a SAGITTARIUS specifikus hozzáadott értékei, mivel ők kulcsszakértőként stratégikus fejlődési politikák kidolgozásában vesznek részt rendszeresen, valamint az öröklésszektor tervezésében és programálásában. IPA FLP egy törvényes testület közintézményi státusszal, a tudományos szervezetek nyilvántartásába vannak regisztrálva, és kb. 600 személyt munkáltatnak. A SAGITTARIUS-on keresztül az IPA PP 3-szintű szereplőnek szól: állami, magán/üzleti és a harmadik szektor: Horvátország Múzeumi Dokmentációs Központja, a Fiatal Múzeológusok Egyesülete és az Academica Cravatica-hoz, amelyek nemzeti szinten fognak a Projektről beszélni a kiadványok, nemzeti rádió és TV segítségével. IPA PP bátorítani fogja a fiatalok önmunkáltatását az öröklési szektorban. IPA PP nagon jól és rendszeresen tartja a kapcsolatot az MDC-vel, különböző minisztériumokkal és a Kereskedelmi Kamarával (Turisztikai szekció) és a fenn említett szereplők dinamikáját integrálni fogja szatelit patrnerekként a Projekt Nyílt Együttműködési Hálozatában, ezáltal biztosítva a Projekt eredményeinek hosszú életét.

 • 10% PARTNER - Moldova

  The District Council of Soroca Logo

  Soroca Környék Tanácsa, Moldova

  www.soroca.org.md

   

   Soroca Környék Tanács egy helyi politika- és döntéshozó amely teljesen elkötelezett a társadalmi tervezésnek és oktatásnak. 10% a Moldova Köztársaság Észekkeleti részébe nyúlik, kb. 3.000 hektáron, és 101.4.000 lakossa, 176 km-re lévén Chisinau fővárosától. A 10% PP összes alosztálya a Moldovai Köztársaság tanácsa által előírt Szabványok szerint dolgozik ami a Helyi Közigazgatást illeti. Egy különleges hozzáadot érték a SAGITTARIUS számára a 10 PP különös politikai irányultsága, a DG Kultúra és Turizmus, amely kormányzati és kerületi politikákat kivitelez kulturális és turisztikai téren az állami és regionális programokon keresztül, a kultúra és művészet védelmét szolgálja és jól képzett egyéneket támogat a megadott területen ezáltal biztosítva a megőrzést és visszaszerzést, a fejlődést és a kulturális és művészeti intézmények hatékony működését, a lakosság szellemi követelményeinek eleget téve. Ebben a keretben SAGITTARIUS a 10% PP rendelkezésére bocsátja az örökségszektor jó gyakorlat tapasztalatcseréit és a személyzet felkészítését az oktatóprogramokon keresztül. Különös érdekeltséget jelent a 10%PP következő projektekben szerzett tapasztalata: Phare CBC 2005 Közös Víziók; A Mi Európánk, Kultúra határok nélkül; Phare CBC 2006 Határon Átnyúló forrásközpont a GYEREKEK beleértett oktatásáért; Phare CBC 2006 Barlad Planetarium finanszírozása: A turisztikai diverzitás elérése a Vaslui-Soroca határmenti térségben. 10% PP fontos szerepet játszik a regionális politikai hozzászólásban és spceiális hozzáadott érték a SAGITTARIUS-hoz, mivel ENPI politikák végrehajtása fele irányulnak.