5.1 Tevékenység: A Transznacionális Örökség Törzskönyve

Időtartam: 01/12/2011 - 31/05/2012
ERDF költségvetési keret: 17,000.00

SZÁMSZERŰSÍTETT TERMÉKEK

1 Kulturális Jelentőség Értékelése és Felismerése Útmutató
1 Kulturális Értékek Leltára 
1 Örökségi Regiszter (Örökségi Osztályok Többrelációs Adatbázisa)

EREDMÉNY:

A PP-k számára egy fejlett, multimodális eszközt tettünk elérhetővé, amely a különböző típusú örökségi források megértését segíti elő. ERDF PP és a szociális Partnerek ekkor már értékeket csatlakozhatnak minden egyes forráshoz és egy helyi megkülönböztetésű örökségi tipológiát alkothatnak, amely építési tömbként működhet egy Kísérleti Projekt fenntartható fejlődésében. Az ÉRTÉKLELTÁR & ÖRÖKSÉGI REGISZTER közös terminológiával rendelkező transznacionális színtű közös eszközök, egyszerűen használható és érthető, valamint a döntéshozók is felkarolhatják.
Kézikönyv Letöltése
Leltár Letöltése

5.2 Tevékenység: A Transznacionális Jelentőségi Értékelő Eszköz

Időtartam: 01/01/2012 - 28/02/2014
ERDF költségvetési keret: 16,000.00

SZÁMSZERŰSÍTETT TERMÉKEKS

1 Kulturális Örökség Jelentőség értékelő Eszköz (SAT)
11 közzétett Jelentőségi Nyilatkozat (100 kulturális tárgy értékelése)

EREDMÉNY:

A PP-k számára egy szolid magasfokú átruházhatóságú eszközt biztosítunk amely a felimsrésben, jelentőségben, felértékelésben és az örökségi javak menedzsmentjében segít, az örökségi javak értékének megállapítása által és egy ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKTÁJ-at foglamaz meg a Kísérleti Projektekben (7.1 tev.) 100 kulturális tárgy értékelése segítségével Délkelet Európaszerte, a SAGITTARIUS egy együttműködési, multidiszciplináris, könnyen megérthető és használható perifériacentralizáló eszköz úttörője, és a policentrikus fejlődést lépteti elő.
Eszköz Letöltése
Értékelések Letöltése
LP
ERDF PP1
ERDF PP2
ERDF PP3
ERDF PP4
ERDF PP5
ERDF PP6
ERDF PP7
ERDF PP8
IPA PP

5.3 Tevékenység: Az Örökségi Termékek és Szolgáltatások Tipológiája

Időtartam: 01/04/2012 - 30/09/2012
ERDF költségvetési keret:: 22,500.00

TERMÉKEK

1 Örökségi termékek és szolgáltatások felismerési Asztali tanulmány

EREDMÉNY:

Örökségi termékek és szolgáltatások felismerési Asztali tanulmánya a világszerte kutatott jó gyakorlatokat tőkésíti a kulturális iparág, turizmus, szabadidő és rekreációs tanulás terén, annak érdekében hogy az életképes termékeket és szolgáltatásokat csoportosítsa és tovább tőkésítse. Az összes PP és szociális Partner hozzáférhet, a Tipológia pedig a kiterjedt Partnerség keretén belül az innovatív vállalkozáshoz járul hozzá (PP-k és szociális Partnerek).
Tanulmány Letöltése

5.4 Tevékenység: A Helyi Kulturális Termékek és Szolgáltatások Tervezésének és Kézbesítésének Együttműkődési Tervezés Folyamatábrája

Időtartam : 01/10/2012 - 30/04/2013
ERDF költségvetési keret: 52,800.00

SZÁMSZERŰSÍTETT TERMÉKEK

1 Elégedettség Felmérés (220 kitöltött kérdőív)
1 Hatály Felmérés (100 kitöltött interjú)
11 Kulturális fogyasztásra vonatkozó Kérés-Kínálat Tanulmány
1 Projekttervezési Kézikönyv (Örökségi Tervezés Projektek)

EREDMÉNY:

A Fogyasztók és a Termelők a kulturális termékek és szolgáltatások status quo-ját értékelik a kulturális örökség és történelmi környezet függvényében, 8 országban. A SAGITTARIUS ezáltal sikeresen belefoglalja az összes értékelési javaslatot a résztvételi tervezési folyamatba és 30 mutatót produkál a Történelmi Környezet számára.
Elégedettség Felmérés Letöltése
Hatály Felmérés Letöltése
Kérés-Kínálatoldali Tanulmány Letöltése
LP
ERDF PP1
ERDF PP2
ERDF PP3
ERDF PP4
ERDF PP5
ERDF PP6
ERDF PP7
ERDF PP8
IPA PP

5.5 Tevékenység: Magas hozzáadott értékű Kulturális Örökség Fogyasztásmix Tervezése és Kézbesítése

Időtartam:  01/05/2013 - 31/08/2013
ERDF költségvetési keret: 22,200.00

TERMÉKEK

11 Felhasználó Élmény Diverzitás Terv

EREDMÉNY:

A kulturális értékek fokozatos felhalmozódását illetően, a helyszínek kollektív identitást, munkalehetőséget, innovatív kulturális kifejezést ösztönöz, az emberek mindennapi életének minőségét jobbítja és regenerációját támogatja. A közösen elfogadott transznacionális módszer felismeri a Kulturális Örökség Élménydiverzitását és fogyasztói opcióit helyi szinten, és segít a teljes potenciál elérésében a Kísérleti Projektek segítségével gazdasági és oktatási forrásként.

Felhasználó Élmény Diverzitás Terv Letöltése
LP
ERDF PP1
ERDF PP2
ERDF PP3
ERDF PP4
ERDF PP5
ERDF PP6
ERDF PP7
ERDF PP8
IPA PP

 «  < Jul 2020 >   »
MTWThFSSu
13