Εκτός από τη διαχείριση και την διάδοση του προγράμματος το SAGITTARIUS θα εστιάσει στην ακόλουθη εφαρμογή δικτύου συστατικών μερών:

HERINEXUS: ακαδημαϊκά & ερευνητικά όργανα, δημόσιος-ιδιωτικός-τριτογενής τομέας παράγουν από κοινού, μοιράζονται και μεταφέρουν την εξειδικευμένη γνώση του χώρου σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη οικοδομώντας έτσι την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητα. Οι πολυεπίπεδες δράσεις δικτύωσης σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα και περιοχές λειτουργίας προλειαίνουν το έδαφος για την καινοτομία..
HERIDUCATOR: η ιδιαίτερα μεταβιβάσιμη πλατφόρμα γνώσης επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο πιστοποιώντας τις επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα της κληρονομιάς σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Είναι η πρώτη προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η ερμηνεία της κληρονομιάς ως ισχυρότατο εργαλείο για να αναδειχθούν οι πολιτιστικές αξίες, που είναι έμφυτες στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ακροατηρίων.
HERICARE: η ελκυστική, καλοδιατηρημένη κληρονομιά ανεβάζει την αυτοεκτίμηση και την κοινοτική συνοχή ιδιαίτερα στις δομικά αδύναμες περιοχές. Μια νέα μίξη πρακτικών ένταξης ενδυναμώνει τις κοινότητες και τη νεολαία, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους ως πολιτιστικοί διαχειριστές.
HERIBUILDER: Ο καινοτόμος σχεδιασμός και το σύστημα διαχείρισης κληρονομιάς εγγυώνται τη φυσική, γνωστική και συναισθηματική δυνατότητα πρόσβασης στα κληροδοτήματα.
HERITAINMENT: η αξιοποίηση των κληροδοτημάτων εκτιμάται από τις τοπικές επιχειρήσεις και τα τελικά προϊόντα συνδέονται με τη βιομηχανία, μέσω του συσχετισμού προσφοράς και ζήτησης.
HERISTAR: ένα Διακρατικό Σήμα Ποιότητας με εμπορική αξία για τα τελικά προϊόντα ισχυροποιεί την οικονομική αξιοποίηση των πολιτιστικών κληροδοτημάτων στις συμμετέχουσες περιοχές. Το Πρόγραμμα εγκαινιάζει το πολιτιστικό επιχειρείν ως μοχλό τοπικής ανάπτυξης, καταδεικνύοντας πώς μπορεί η κληρονομιά να εκτιμάται, να προστατεύεται, να διαδίδεται και να χρησιμοποιείται με οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό κέρδος.