Το πρόγραμμα SAGITTARIUS εισάγει μια νέα έννοια στην αξιοποίοιηση των διαφορετικών τύπων πολιτιστικών αξιών, των φυσικών πόρων και πόρων της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλό για την ανάπτυξη, προλειαίνοντας το έδαφος για την επιχειρηματική καινοτομία. Είναι ένας συνδυασμός ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργάνων, δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τοπικών κοινοτήτων και ατόμων για την διατήρηση και την προώθηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα προετοιμάζει μια φορητή πλατφόρμα γνώσης και εμπειρίας για το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα είναι χρήσιμη στις περιοχές της ΝΑ Ευρώπης.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να προωθηθεί η φυσική και η πολιτισμική κληρονομιά των μικρών, κυρίως αγροτικών περιοχών. Αυτές οι περιοχές είναι πέρα από τα γνωστά και πολυπληθή τουριστικά αξιοθέατα. Παρά την πλούσια και καλά διατηρημένη κληρονομιά, παρέμειναν στο περιθώριο και άγνωστες. Πολλές περιοχές είναι υπανάπτυκτες. Ειδικά οι νέοι φεύγουν επειδή δεν μπορούν να βρούν ευκαιρίες απασχόλησης. Συγχρόνως δεν αναγνωρίζουν τις κοινές αξίες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Σε όλες τις Περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος παρατηρείται μια σειρά ελλείψεων, κοινών σε όλους τους εταίρους του προγράμματος, αν και με πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς και πλαίσια ο κάθε ένας.

Ενώ τα πιο φημισμένα κληροδοτήματα έρχονται αντιμέτωπα με την κατάχρηση και την αποσύνθεση, τα περιφερειακά παραμένουν παραγνωρισμένα, και οδηγούνται σε συρρίκνωση του τοπικού πληθυσμού, διαρροή εγκεφάλων και υπανάπτυξη.

Οι διεθνοποιημένες οικονομίες αποσυνδέουν τις νεώτερες γενεές από τις κοινοτικές ρίζες και τις αξίες. Υφίστανται έτσι μια πολιτιστική ασυνέχεια, ιδιαίτερα προφανή στην συμπεριφορά των νεώτερων και επαναπατρισμένων πληθυσμών.