Ήδη κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας του Προγράμματος, 120 Δορυφόροι Εταίροι του Προγράμματος δήλωσαν ρητά το ενδιαφέρον τους για τους στόχους του Προγράμματος, καταθέτοντας επιστολές υποστήριξης στο SAGITTARIUS. Δημιουργήθηκε έτσι η καρδιά του αναδυόμενου Ανοικτού Δικτύου Φορέων Συνεργασίας, το οποίο θα είναι ο μακροπρόθεσμα ευργετούμενος των κοινών προσπαθειών 8 χωρών σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.

Σε μια προσπάθεια να υποστηριχτούν οι ήδη υπάρχοντες Δορυφόροι Εταίροι και να προσελκυθούν νέοι, έχει δημιουργηθεί ένα Βιβλίο- Οδηγός που παρουσιάζει σαφώς τους στόχους του Προγράμματος, τις προσεχείς δραστηριότητες, τις παρούσες και μελλοντικές δυνατότητες συνεργασίας και τα οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους..

Κατεβάστε τον οδηγό Δορυφόρων Εταίρων εδώ

Εταίροι Δορυφόροι και Παρατηρητές

Ελλάδα O1 - ΣΥΝΟΤΑ, Ανώνυμη Διαδημοτική Αναπτυξιακή
  O2 - Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Σχεδιασμού - Πάτρας
  O4 - Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
Ιταλία EUASP3 - Πανεπιστήμιο Chieti, Pescara
  EUASP4 - ΕπιτροπήVI (του Περιφερειακού Συμβουλίου του Abruzzo)
  O3 - Ευρωπαικό Athenaum Ανθοδετικής Τέχνης
Βουλγαρία EUASP2 - Bουλγαρο-Ρουμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ρουμανία EUASP1 - Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού
Σλοβενία  
Ουγγαρία  
Μολδαβία  
Κροατία