• ERDP Lead Partner – Ελλάδα

  Aegean University Logo

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα

  www.aegean.gr

   

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (UoA) είναι προσανατολισμένο στη διεθνή έρευνα. Είναι ένα ενθουσιώδες, καινοτόμο, κοντά στην κοινωνία όργανο, που βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το αρχαίο λίκνο της γνώσης. Το UoA ενσωματώνει την έννοια του «πανεπιστημιακού δικτύου» - ένα δίκτυο σχολών και τμημάτων, που απλώνεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου: Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο και Σύρο. Η πρόκληση της ακαδημαϊκής και διοικητικής αποκέντρωσης έχει οδηγήσει στην επινόηση νέων προσεγγίσεων στην ακαδημαϊκή πρακτική και έχει ενισχύσει την αίσθηση της ενότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας κάθε πανεπιστημιούπολης. Η δομή των δικτύων είναι αυτή που ενθάρρυνε την γρήγορη και πλήρη ενσωμάτωση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών στην καθημερινή πρακτική. Το UoA επενδύει στα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους διεπιστημονικούς τομείς της έρευνας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Έχει ανοίξει το δρόμο στην εισαγωγή νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών επιστημών όπως οι: Περιβαλλοντικές Μελέτες, ICT, Πολυμέσα και Σχέδιο, Ανθρωπιστικές, Μεσογειακές Μελέτες, καθιστώντας το UoA έναν πρωτοποριακό και ανταγωνιστικό οργανισμό σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Διακρίνεται για το έμπειρο και ικανό ακαδημαϊκό προσωπικό με τη μεγάλη ερευνητική πείρα, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, τις εκτενείς διεθνείς συνδέσεις, τα προγράμματα έρευνας και ανταλλαγής και μια πολύ ζωντανή κοινότητα φοιτητών. Τα όμορφα νησιά του Αιγαίου παρέχουν ένα μοναδικό, φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο η υψηλής ποιότητας έρευνα και το περιβάλλον εκπαίδευσης μπορούν να αναπτυχτούν.

 • ERDP PP1 - Ελλάδα

  EFXEINI Logo

  ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ- Δίκτυο Τοπικών Αρχών, Ελλάδα

  www.efxini.gr

   

  Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, δίκτυο τοπικών αρχών για την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, περιβαλλοντική και γεωργική ανάπτυξη, έχει δημιουργηθεί το 1995 και συνίσταται από 30 δήμους σε 7 περιοχές της Ελλάδας. Έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολυάριθμα προγράμματα και έργα ως Ηγέτης Εταίρος ή Εταίρος στους τομείς: απασχόληση, κοινωνική προστασία, πάλη ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, αγροτική ανάπτυξη, πολιτισμός, εκπαίδευση, αθλητισμός και νεολαία, ισότητα των φύλων, βιώσιμη, ασφαλής και ανταγωνιστική ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, πρόληψη υγείας, ανθρώπινα δικαιώματα, τοπική, περιφερειακή, δια-περιφερειακή ανάπτυξη, τουρισμός, συνεργασία και δικτύωση στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών (μεταξύ άλλων:LEADER,LIFE, EQUAL, INTERREG, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, GRUNTVIG)

 • ERDF PP2 - Ιταλία

  Sinello Logo

  Ένωση Δήμων Sinello, Ιταλία

  www.unionesinello.it

   

  Η Ένωση Δήμων Sinello, που ιδρύθηκε το 2003, αντιπροσωπεύει 5 δήμους που βρίσκονται στην περιοχή του Abruzzo. Ανήκουν σε μια περιοχή με πλούσια πολιτισμική κληρονομιά από την αρχαία ιστορία. Σήμερα το ERDF PP2 ενεργεί ως πολιτιστικός καταλύτης που συνδέει την ακτή της Αδριατικής με την εσωτερική ζώνη της περιοχής Sinello. Όντας τοπικός ιθύνων με 5 μέλη, αντιπροσωπεύει μια περιοχή με ισχυρές πολιτιστικές δυνατότητες, ορατές στις αρχικές δομές του παρελθόντος. Στην πραγματικότητα, ο πληθυσμός και οι ιθύνοντες έχουν κατορθώσει επιτυχώς να συντηρήσουν την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά, τις βιοτεχνίες και τις τέχνες, προτερήματα που έχουν αναπτύξει πολύ τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιοχή. Σχετικά με τους στόχους του Προγράμματος, όπως η καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα, η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη των πολιτιστικών αξιών , το ERDF PP2 συστηματικά ακολουθεί συνεπείς πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης των πολιτιστικών αξιών στο έδαφός του, δημιουργώντας, τα τελευταία χρόνια, δίκτυα μεταξύ των δήμων και άλλων περιφερειακών γειτόνων. Το ERDF PP2 έχει εμπειρία στη συλλογή και στις ορθές πρακτικές στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στα πρότυπα αποτροπής περιβαλλοντικών κινδύνων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινοτική διακυβέρνηση.

 • ERDF PP3 -Ιταλία

  Ορεινή Κοινότητα Alto Basentο, Ιταλία

  www.altobasento.web.it

  Η Ορεινή Κοινότητα Basento αντιπροσωπεύει 12 κοινότητες στην περιοχή Basilicata. Κατορθώνει έτσι να διαχέει τα αποτελέσματα του Προγράμματος σε περιφερειακή κλίμακα, ωφελώντας μακροπρόθεσμα τα μέλη. Σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος, όπως η καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα, η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και πολιτιστικών αξιών, το ERDF PP3 ενδιαφέρεται να προάγει και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων, ωθώντας τους να ενεργήσουν με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, προκειμένου να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και η προσέλκυση του ενδιαφέροντος για την περιοχή. Εστιάζοντας στην κατάρτιση των κατά τόπους πολιτιστικών διαχειριστών και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιχειρείν σε μικρή κλίμακα, το ERDF PP3 εξυπηρετεί όχι μόνο το γενικό στόχο του SEE TCP και της νέας Lisbon Strategy, αλλά προ πάντων την ευημερία των τοπικών πληθυσμών. Ο κύριος στόχος του ERDF PP3, που εισάγει το SAGITTARIUS, είναι να ισχυροποιήσει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της περιοχής μέσω των επενδύσεων στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και της υποστήριξης των τουριστικών προσφορών των οικονομικών φορέων. Στην τελευταία Προγραμματική Περίοδο, το ERDF PP3 είχε αποκτήσει πολλαπλάσια εμπειρία στον τομέα της κληρονομιάς, του πολιτισμού και του τουρισμού και θα την μοιραστεί με τους εταίρους. Ιδιαίτερα ευεργετική για το Πρόγραμμα θα είναι η συμβολή του ERDF PP3 στην καθιέρωση ενός Εταιρικού Δικτύου Συνεργασίας, για την προώθηση των σκοπών του Προγράμματος.

 • ERDF PP4 - Βουλγαρία

  BCCI Logo

  Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Βουλγαρία

  www.bcci.bg

   

  Το ERDF PP4 λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BCCI) ιδρύθηκε το 1895 και είναι η κύρια ένωση εργοδοτών στη Βουλγαρία αριθμώντας πάνω από 52.000 μέλη. Είναι επομένως ένα τεράστιο προτέρημα για το SAGITTARIUS να συνδέσει το επιχειρησιακό περιβάλλον με τις επιχειρήσεις κληρονομιάς, τις δημιουργικές βιομηχανίες και την τέχνη. Από άποψη διακρατικής συνεργασίας, το ERDF PP4 αποτελεί έναν σημαντικό στυλοβάτη για το SAGITTARIUS: ως ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική ΜΚΟ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της διακρατικής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων στις Εταιρικές Περιοχές, επιμηκύνοντας κατά πολύ το χρόνο ζωής των Προγραμμάτων. Επιπλέον θα συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε να συνδεθεί το επιχειρηματικό πνεύμα με τις αναπτυσσόμενες πολιτιστικές αξίες. Η φιλοσοφία του ERDF PP4s βασίζεται στις αρχές της εθελοντικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της αυτοχρηματοδότησης και επιδιώκει να καθιερώσει τις σχέσεις ηθικής και κοινωνικής ευθύνης στην εργασία. Το ERDF PP4 προσφέρει μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών, που καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Βουλγαρίας διαμέσου της αντιπροσωπευόμενης σε εθνικό επίπεδο συμμετοχής και το δίκτυο 28 περιφερειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων. Από άποψη διεθνούς συνεργασίας, είναι μέρος του ολοκληρωμένου Διεθνούς Δικτύου Εμπορικών Επιμελητηρίων σε όλο τον κόσμο και μέλος διάφορων διεθνών οργανισμών, ενταγμένων Επιμελητηρίων και συμβουλίων. Για το SAGITTARIUS αυτό είναι μια ειδική προστιθέμενη αξία, επειδή κατά αυτόν τον τρόπο τα τελικά προϊόντα που παράγονται από το πρόγραμμα θα συνδεθούν αμέσως με τις παγκόσμιες αγορές, και ωφελούνται έτσι σημαντικά οι Εταιρικές Περιοχές και η ολοκλήρωση του Προγράμματος. Σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος, όπως η καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα, η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των πολιτιστικών αξιών, το ERDF PP4 θα συμπεριλάβει άμεσα έναν σημαντικό αριθμό μελών του στην πολιτιστική παραγωγή ωφελώντας μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

 • ERDF PP5 - Βουλγαρία

  Devin Logo

  Δήμος Devin, Βουλγαρία

  www.devin.bg

   

  ERDF PP5,το Devin, είναι ένα δημοτικό κέντρο που αντιπροσωπεύει 14 δήμους με πληθυσμό 15.000 κατοίκων. Βρίσκεται 684 μέτρα επάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Χάρη στην εύκολη πρόσβαση στα μητροπολιτικά κέντρα Smolyan, Plovdiv και Sofia, μπορεί να ωφεληθεί από την αγροτικό-αστική συμπληρωματικότητα. Το ERDF PP 5 βρίσκεται σε ένα διαπολιτισμικό χώρο: το νότιο όριο συμπίπτει με τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα που μοιράζονται το φυσικό βιότοπο της Ροδόπης. Στην τελευταία προγραμματική περίοδο αυτή η παραμεθόρια περιοχή είχε εμπνεύσει τα διασυνοριακά, διαπεριφερειακά και διμερή προγράμματα στα πλαίσια του INTERREG IIIA, ειδικά μεταξύ Ελλάδας- Βουλγαρίας. Το ERDF PP5 ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη στους τομείς του τουρισμού στην περιοχή που καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από την αφθονία νερού και τις θερμές ιαματικές πηγές που σχηματίζονται στα βάθη της υπόγειας λίμνης Devins. Η βιομηχανία και οι βιομηχανικές δραστηριότητες στο δήμο αντιπροσωπεύονται από τις επιχειρήσεις κατασκευής μηχανών, ηλεκτρονικών, ξυλουργικής, αυτόνομων τμημάτων ελαφριάς βιομηχανίας, τροφίμων και άλλων κλάδων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων τοπικής εμβέλειας. Ο βασικός στόχος του ERDF PP5 είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής χρήσης και της προστασίας της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια του SAGITTARIUS. Το ERDF PP5 θα ενεργοποιήσει τις συμμαχίες του δημόσιου-ιδιωτικού-τριτογενούς τομέα, για να χρησιμοποιήσει ευρέως την κληρονομιά αναπτυσσόμενων περιοχών. Επωφελούμενο από τη δυνατότητα μεταβίβασης της συστηματοποιημένης γνώσης, το ERDF PP5 θα βελτιώσει τις ικανότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου. Από άποψη επιχειρηματικής καινοτομίας, το ERDF PP5 αναμένει ότι το SAGITTARIUS θα προωθήσει τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση. Όντας φορέας χάραξης πολιτικής και τοπικός ιθύνων, το ERDF PP5, θα βοηθήσει το SAGITTARIUS με μια σημαντική συμβολή: θα στηρίξει την πολιτική καινοτομία του προγράμματος, η οποία προωθεί την κοινοτική ενδυνάμωση, απασχολώντας γυναίκες και νέους σε από κοινού εργασίες και στον σχεδιασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • ERDF PP6 – Σλοβενία

  eZavod Logo

  Ινστιτούτο για Συνολικές Λύσεις Ανάπτυξης, Σλοβενία

  www.ezavod.si

   

  ERDF PP6, το EZAVOD, είναι ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα να υποστηρίξει και να προωθήσει την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στη βιώσιμη χρήση των πόρων στην Οικονομία, την προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προστασία του Περιβάλλοντος, για να υποστηρίξουν την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδρυμα EZAVOD εστιάζει τις κύριες δραστηριότητές του στην Οικονομία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον συμβάλλοντας σημαντικά στους στόχους που τίθενται από το New Lisbon and Gothenburg Agendas : οργανώσεις δικτύωσης και σύνδεσης υποστηρικτικών οργανισμών, σύνδεση επιστήμης και οικονομίας, υποστηρικτικό επιχειρησιακό περιβάλλον (υποστήριξη των SMEs με εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, ενίσχυση της επιχείρησης και της καινοτομίας και σύνδεση των επιχειρήσεων για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα). Αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσμα πολλαπλών οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων στην περιοχή Vhhodna Slovenija, το ERDF PP6, είναι μια ειδική προστιθέμενη αξία για το Εταιρικό Δίκτυο: Η σύνδεση μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και του επιχειρηματικού πνεύματος δεν είναι αρκετά γνωστή στην τοπική περιοχή κι έτσι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για το τοπικό εισόδημα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Επιπλέον το Ptuj στη Σλοβενία είναι μία από τις δύο πόλεις που μοιράζονται τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 2012, το οποίο αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για το SAGITTARIUS να προβληθεί από Μέσα Ενημέρωσης μεγάλης εμβέλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ERDF PP6 είναι επίσης μέλος του Σλοβένικου Δικτύου για την Ερμηνεία της Κληρονομιάς που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SMID. Αυτό είναι μια ειδική προστιθέμενη αξία για το SAGITTARIUS, το οποίο στοχεύει να θεσμοθετήσει την Ερμηνεία της Κληρονομιάς ως επικυρωμένη πρακτική μέθοδο αξιοποίησης των αναπτυσσόμενων πολιτιστικών αξιών. Η συμμετοχή στο SAGITTARIUS έχει μια σειρά από οφέλη για το ERDF PP6, όπως η βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της μέσω των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων εκπαίδευσης , τη διακρατική δικτύωση, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή, τη βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος και τη συμβολή στη μακροπρόθεσμη θεσμική αποστολή του ERDF PP6.

 • ERDF PP7 - Ρουμανία

  INCDT Logo

  Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης του Τουρισμού, Ρουμανία

  www.incdt.ro


  ERDF PP 7, ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης του Τουρισμού, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1971 ως Κέντρο Μελετών και Προβολής για την Προώθηση του Τουρισμού. Είναι ένα δημόσιο όργανο εθνικού συμφέροντος, που υπάγεται στο Υπουργείο Επαρχιακής Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μετά το 1989, το ERDF PP7 συνέβαλε στη διαδικασία της αναδόμησης και την ιδιωτικοποίηση του τουρισμού, εντός της οικονομίας των αγορών. Οι ικανότητες του ERDF PP7 με τη συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία για το SAGITTARIUS περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της εδαφικής τουριστικής δυνατότητας, στρατηγικές και πολιτική για το μάρκετινγκ τουρισμού και προορισμού. Συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως ο τουριστικός προγραμματισμός, η δημιουργία τουριστικών προϊόντων, η επανεκκίνηση προορισμών θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος στα πλαίσια του SAGITTARIUS. Λειτουργώντας σε εθνικό επίπεδο το ERDF PP7 θα μεταφέρει τα αποτελέσματα του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα, ενεργοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πολλαπλών παραγόντων. Το ERDF PP8 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το SAGITTARIUS αναμένοντας να παραγάγει έναν σημαντικό αριθμό προσωπικού με αυξημένες ικανότητες μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης. Το ERDF PP7 θα συμβάλει στη θεσμοθέτηση της ερμηνείας της κληρονομιάς και με το EUASP 1 θα αναμορφώσουν το πολιτικό πλαίσιο για την ερμηνεία των πολιτιστικών αξιών σε εθνικό επίπεδο. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα SEE DATOURWAY, το ERDF PP7 θα τονίσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μεταφέροντας τις ορθές πρακτικές. Καθώς υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, το ERDF PP7, συμμετέχει σε μια σειρά δικτύων όπως το UNWTO(Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού Ηνωμένων Εθνών), CEI(Πρωτοβουλία της Κεντρικής Ευρώπης), ECT(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιού) Die Donau( Επιτροπή Τουριστών Δούναβη), ΟΟΣΑ( Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), BSEC(Οργάνωση Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας), Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Το ERDF PP7 θα αξιοποιήσει τη δυναμική των προαναφερθέντων παραγόντων ως Δορυφόρων Εταίρων στο Πρόγραμμα Ανοικτού Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων, ενισχύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

 • ERDF PP8 - Ρουμανία

  IEN Logo

  Οργανισμός Εθνικής Οικονομίας, Ρουμανία

  www.ien.ro

   

  ERDF PP8, ο Οργανισμός Εθνικής Οικονομίας, είναι ο παλαιότερος δημόσιος θεσμός οικονομικής έρευνας στη Ρουμανία. Το 1990, επανεντάχθηκε στο δίκτυο της Ρουμανικής Ακαδημίας, ως αυτόνομη οντότητα θεμελιώδους και προηγμένης οικονομικής έρευνας και συστατικό μέρος του Οργανισμού Εθνικής Οικονομίας. Το προσωπικό του ERDF PP8 είναι συγγραφείς και συνεργάτες συγγραφείς πολυάριθμων βιβλίων, μελετών και άρθρων που δημοσιεύονται στη Ρουμανία και στο εξωτερικό. Αναπτύσσοντας δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, το ERDF PP8 πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες: από events, σεμινάρια, διασκέψεις και έρευνα εώς συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια, φθάνοντας έτσι σε έναν σημαντικό αριθμό πολυεπίπεδων δράσεων και ιδιωτών επενδυτών. Επομένως και από την άποψη της εφαρμογής του προγράμματος και της διάχυσης των αποτελεσμάτων του, το ERDP PP8 θα ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος, για τα συγκεκριμένα οφέλη του προγράμματος, σε ένα ευρύ φάσμα βασικών δράσεων. Το ERDP PP8 είναι επίσης υπεύθυνο για το εθνικό Ίδρυμα Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο πραγματοποιεί μελέτες σχετικές με κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τις εξελίξεις και τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και την προετοιμασία της εισόδου της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβάλλει έτσι πολύ στους στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και τη New Lisbon Agenda. Επιπλέον το ERDF PP8 είναι μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Παρατηρητήριων (NEO), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, μέσω των οποίων παρέχει τις πληροφορίες και τις εξελίξεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας και αναδόμησης, που δημοσιεύεται στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων (EIRO), το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συνθηκών Εργασίας (EWCO) και το Ευρωπαϊκό Αναδιαρθρωτικό Όργανο Ελέγχου (ERM). Το ERDF PP8 θα ενσωματώσει τη δυναμική των ποαναφερθέντων φορέων ως Δορυφόρων Εταίρων στο Ανοικτό Δίκτυο Συνεργαζομένων Φορέων, ενισχύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

 • ERDF PP9 – Ουγγαρία

  Károly Róbert College Logo

  Károly Róbert College, Ουγγαρία

  alia.karolyrobert.hu

   

  ERDF PP9, το Károly Róbert College, προσφέρει τμήματα στον τομέα των Οικονομικών και της Γεωργίας, μεταξύ αυτών και ένα Τμήμα Τουρισμού και Εδαφικής Ανάπτυξης, ένα από τα λίγα στην Ουγγαρία, με Ανώτατα Πτυχία για τον Τουρισμό. Αυτός ο διεπιστημονικός τομέας εξειδίκευσης έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη σημασία για το SAGITTARIUS δεδομένου ότι θα συνδέσει τη διαχείριση των πολιτιστικών αξιών με τον τουρισμό. Βασιζόμενο στην έως τώρα αποκτηθείσα γνώση, το ERDF PP9 θα συμβάλλει σε θέματα, όπως η διαχείριση προορισμού και η προσφορά και ζήτηση όλο τον χρόνο καθοδηγώντας έτσι τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη σωστή κατεύθυνση. Σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος όπως η καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα, η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των αναπτυσσόμενων πολιτιστικών αξιών, το ERDF PP9 ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να εφαρμόσει τις πολιτικές στην εκπαίδευση της βιώσιμης ανάπτυξης του τοπικού τουρισμού, που προκύπτουν από το Πρόγραμμα. Οι στόχοι του προγράμματος συμφωνούν με τις οδηγίες του UNWTO για τον τουρισμό και τις κλιματικές αλλαγές. Το ERDF PP9 είναι απολύτως ικανό να διαδώσει τα αποτελέσματα του Προγράμματος σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να ενισχυθούν οι τουριστικές προσφορές βιώσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών. Μέσα στα πλαίσια του SAGITTARIUS, το ERDF PP9 ενδιαφέρεται να στηρίξει τις ερευνητικές δραστηριότητες και την Εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος στον τομέα των περιβαλλοντικών κινδύνων από τον τουρισμό, αναλύοντας τις συνέπειες από πλευράς προσφοράς- ζήτησης σε επίπεδο προορισμού. Επίσης ενδιαφέρεται να επεξεργαστεί προγράμματα εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης για όλους τους τομείς, δημόσιο και ιδιωτικό,που συμμετέχουν στον τουρισμό καθώς επίσης και τους καταναλωτές, προκειμένου να συμμετέχουν άμεσα στις διαδικασίες ανταπόκρισης. Ως ειδικός στον τουρισμό, το ERDF PP9, θα συνεργαστεί με το LP για να αναπτύξει ένα ποιοτικό σχέδιο για το Τμήμα Εκπαίδευσης του Προγράμματος ώστε να συνδεθεί η πολιτιστική κληρονομιά με τον Τουρισμό.

 • IPA PARTNER - Κροατία

  The University of Zagreb Logo

  Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  (University of Zagreb), Κροατία

  www.ffzg.unizg.hr


  Το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (έτος ίδρυσης 1669) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη ΝΑ Ευρώπη και στο IPA FLP. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι το μεγαλύτερο και πιο διακεκριμένο μέρος του, με 22 τμήματα και 111 έδρες στη Σχολή αυτή τη στιγμή. Καθώς ενδιαφέρεται για την κληρονομιά και την αντίστοιχη έρευνα, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η μοναδική στη ΝΑ Ευρώπη που έχει καθιερώσει τη Μουσειολογία από το 1984 και προσφέρει σήμερα μία σειρά μαθημάτων πάνω στη διαχείριση/το μάρκετινγκ /την εμηνεία της κληρονομιάς, εικονικά μουσεία κ.λπ. Το IPA PP πραγματοποιεί επιστημονική, καλλιτεχνική και αναπτυξιακή έρευνα, ιδιαίτερα εκτελώντας ερευνητικά προγράμματα στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη Δημοκρατία της Κροατίας, όπως καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς επίσης και προπτυχιακή, πτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση βασισμένη σε αυτή. Το IPA PP εκτελεί τις εργασίες του σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινότητας στην οποία δρα. Τα μέλη των Εδρών (6 στο σύνολο) είναι ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας για το SAGITTARIUS, καθώς συμμετέχουν ως βασικοί γνώστες στις στρατηγικές πολιτικές ανάπτυξης, στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό στον τομέα της κληρονομιάς. Το IPA FLP είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που καταχωρείται στον κατάλογο των επιστημονικών οργανώσεων, έχοντας 600 υπαλλήλους. Στα πλαίσια του SAGITTARIUS το IPA PP απευθύνεται σε παράγοντες- κλειδιά τριών επιπέδων: το δημόσιο-ιδιωτικό/επιχειρηματικό-τριτογενή τομέα: το Museum Documentation Centre της Κροατίας, ο Σύλλογος Νέων Μουσειολόγων και το Academica Cravatica προωθούν τη διάδοση του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας δημοσιεύσεις, το κρατικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το IPA PP θα ενθαρρύνει την προώθηση του μοντέλου της αυτοαπασχόλησης για τους νέους που συμμετέχουν στον τομέα της κληρονομιάς. Το IPA PP έχει πολύ καλή και τακτική συνεργασία με το MDC, διάφορα Υπουργεία και το Εμπορικό Επιμελητήριο (Τομέας Τουρισμού) και θα ενσωματώσει τη δυναμική των προαναφερθέντων δράσεων ως Δορυφόρος Εταίρος του Προγράμματος Ανοικτού Δικτύου Φορέων Συνεργασίας, ενισχύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

 • 10% ΕΤΑΙΡΟΣ-Μολδαβία

  The District Council of Soroca Logo

  Περιφερειακό Συμβούλιο της Soroca, Μολδαβία

  www.soroca.org.md

   

  Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Soroca, είναι τοπικός πολιτικός και ιθύνων παράγοντας, πλήρως αφοσιωμένος στις ικανότητες κοινωνικού σχεδιασμού και στην εκπαίδευση. Εκτείνεται στα ΒΑ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε 3.000 εκτάρια με πληθυσμό 1.014.000, 176 χλμ από την πρωτεύουσα Chisinau. Όλα τα διαμερίσματα του κατά 10% Εταίρου (10% PP) λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς που εγκρίνονται από το συμβούλιο και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και απο το νόμο για την Τοπική Δημόσια Διοίκηση. Μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για το SAGITTARIUS είναι ο πολιτικός προσανατολισμός των Γενικών Διευθύνσεων του 10% ΡΡ, ο οποίος εφαρμόζει κυβερνητικές και περιφερειακές πολιτικές στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω: α) της ανάπτυξης κρατικών και περιφερειακών προγραμμάτων, β) της προστασίας του πολιτισμού και της τέχνης, προάγοντας τους ιδιαίτερα καταρτισμένους ειδικούς στον τομέα και εξασφαλίζοντας τη διατήρηση και την αποκατάσταση, γ) της διασφάλισης της ανάπτυξης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών του πολιτισμού και της τέχνης και δ) ανταποκρινόμενος στα πνευματικά ενδιαφέροντα του πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο το SAGITTARIUS θα ωφελήσει τον 10% ΡΡ μέσω της ανταλλαγής των ορθών πρακτικών στους τομείς της κληρονομιάς και της παραγωγής προσωπικού με αυξημένες ικανότητες μετά από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το SAGITTARIUS έχει η εμπειρία που έχει αποκτήσει ο 10% ΡΡ μέσα από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, όπως: PHARE CBC 2005 Κοινά Οράματα, Η Ευρώπη μας, Πολιτισμός χωρίς Σύνορα, PHARE CBC2006 Διασυνοριακό Κέντρο πόρων για την εκπαίδευση ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, PHARE CBC 2006 χρηματοδότηση του Πλανητάριου Barlad: Διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς στη διασυνοριακή ζώνη Vaslui-Soroca. Ο 10% ΡΡ παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή πολιτική διεύθυνση και έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για το SAGITTARIUS, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή των πολιτικών στόχων του ENPI.