Το SAGITTARIUS αναμένεται να είναι το επίκεντρο μιας μεγάλης προσπάθειας να καταδειχθούν οι κοινές πολιτιστικές αξίες και η απέραντη πολιτισμική ποικιλομορφία στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με στόχο να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί το πολιτιστικό επιχειρείν σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη, το SAGITTARIUS επιχειρεί μια πρώτη προσπάθεια, στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας(TCP) για την ΝΑ Ευρώπη, να συμπεριλάβει στο χώρο του πολιτισμού και της κληρονομιάς τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις οργανώσεις από τις 3 σφαίρες του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνολική αξία του προγράμματος είναι 2.489.980, 00 €, συγχρηματοδότηση ERDF 2.012.783, 00 €, συγχρηματοδότηση IPA 103.700, 00 €. Αυτός ο ιστοχώρος δεν απεικονίζει απαραίτητα την άποψη των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ηγετικής Ομάδας της TCP της ΝΑ Ευρώπης Αυτός ο ιστοχώρος δεν απεικονίζει απαραιτήτως την άποψη των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ηγετικής Ομάδας της TCP της ΝΑ Ευρώπης.