Проектът SAGITTARIUS въвежда новаторска концепция за използване на различните видове самобитни дадености на природното и културно наследство като лост за развитие, откривайки пътя към иновации в предприемачеството.Обединяването на усилията на академичните и изследователските институции , обществения и частния сектор, местните общности и частните лица съхранява и популяризира природното и културно наследство.В рамките на проекта се подготвя мобилна платформа за обмяна на знания и опит в областта на човешките ресурси, която да е от полза в различни райони на Югоизточна Европа. Основната цел на проекта е да популяризира природното и културно богатство на малки и предимно селски райони,които обикновено остават извън известните и много посещавани туристически маршрути.Въпреки богатото и добре съхранено културно наследство, с което разполагат , тези райони често остават на втори план и са незачетени.Много от тях са недостатъчно развити, и често младите хора са принудени да ги напускат поради липса на професионални възможности.В същото време се недооценяват наличните самобитни ценности и възможностите за предприемачество в областта на местното природно и културно богатство. Регионът , в който се изпълнява проекта е засегнат от серия общи проблеми, независимо от голямото различие в културните и обективните реалности на всеки един от партньорите. Докато най-известните забележителности са свръхпосещавани ,което води до влошаване на състоянието им, периферните дадености остават незачетени и биват подложени на обезселяване, изтичане на мозъци и упадък. Глобалната икономика е причина за откъсването на по-младите поколения от корените им и от ценностите на общността.