Още по време на подготвителната фаза на проекта 120 сателитни партньора по проекта заявиха ясно интереса си към постигане целите на Проекта, издававайки писмени заявления в подкрепа на SAGITTARIUS, изграждайки по този начин ядрото на зараждащата се Отворена Мрежа за Сътрудничество, която в дългосрочен план ще бъде ползвателя на резултатите от общите усилия в 8 стрени от Югоизточна Европа. В усилието да бъдат задържани вече присъединилите се сателитни партньори и да се привлекат нови ,бе изработено Ръководство, което представя ясно Проекта-целите му, предстоящите дейности, настоящите и бъдещите възможности за сътрудничество и ползите за местния бизнес и работещите в него.

Изтегляне Ръководство за сателитните партньори

Сателитни партньори и наблюдатели

Гърция Н1 – Синота, Анонимна над общинска агенция за развитие
  Н2 - Общинско предприятие за планиране и развитие на Патрас
  Н4 - Институт за развитие на предприемачеството
Италия ЕС СП 3 - Университетът в Киети Пескара
  ЕС СП 4 - Комисия ви (на регионалния общински съвет на Абруцо)
  Н3 - Европейски Атенеум на Флоралното изкуство
България ЕС СП 2 -Българо-румънска търговско-промишлена камара
Румъния ЕС СП 1 - Министерство на регионалното развитие и туризма
Словения  
Унгария  
Молдова  
Хърватия